Zweedse beleggers zien brood in woningnood

De Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden heeft 9544 Nederlandse huurwoningen gekocht van de Britse belegger Round Hill. De Zweden noemen de Nederlandse markt interessant, wegens het woningtekort en de mogelijkheid om jaarlijks de huren te verhogen, bericht RTL Z.

Een groot deel van de woningen zijn voormalige corporatiewoningen, die enkele jaren geleden vanuit het Wooninvesteringsfonds (WIF) verkocht zijn aan Round Hill. Die heeft nu in een paar jaar tijd goede rendementen gehaald en doet de woningen weer van de hand. Zo wisselt het dak boven het hoofd van deze huurders, in korte tijd, meerdere keren van eigenaar. De verkochte partij woningen levert  jaarlijks 76 miljoen euro aan huurinkomsten op, waarmee een operationele winst van 51 miljoen wordt geboekt. 

Hogere jaarlijkse huurstijging bij commerciële verhuurders

Voor huurders is het ongunstig als hun woning van een corporatie overgaat naar een commerciële verhuurder. Commerciële verhuurders kunnen een hogere jaarlijkse huurverhoging rekenen dan corporaties, omdat corporaties afspraken met de Woonbond hebben gemaakt over gematigde huurstijging. Dat gebeurt ook, blijkt uit CBS cijfers. Vorig jaar verhoogden corporaties de huurprijzen bij sociale huurwoningen gemiddeld met 1,7% terwijl commerciële verhuurders gemiddeld op 3,3% uitkwamen.

Politiek ingrijpen nodig

De Woonbond wil dan ook dat voor sociale huurwoningen van beleggers een vergelijkbaar plafond (maximaal inflatie) gaat gelden als voor corporaties. De politiek moet dit dan wel afdwingen. Nu is een huurder bij verkoop direct de dupe.

Woningen lekken weg naar vrije sector

De afgelopen jaren groeide de commerciële huursector als kool. Dat is ook overheidsbeleid. De verhuurderheffing is een duidelijke prikkel om corporaties woningen te laten verkopen. Tegelijkertijd zijn woningen wanneer ze vrij komen makkelijker in de vrije sector te verhuren. In 2015 is de WOZ-waarde een rol gaan spelen in de puntentelling waarmee de maximale huurprijs van een woning wordt berekend. Wanneer die boven de sociale huurgrens (€720,42) ligt, vervalt elke vorm van huurprijsbescherming en kunnen verhuurders vragen wat ze willen. Dat is op plekken waar de WOZ-waarden hoog liggen (bijvoorbeeld in de steden), dus vaak het geval. Maar liefst 90% van het door Heimstaden gekochte bezit ligt in de Randstad.

Betere consumentenbescherming commerciële huursector nodig

De Woonbond wil betere consumentenbescherming in de commerciële huursector. De huurprijsbescherming moet ook boven de sociale huurgrens gaan werken, en de WOZ-waarde moet weer uit de maximale huur worden gehaald. Bovendien moeten huurders in de vrije huursector toegang krijgen tot de Huurcommissie. Zij kunnen hier nu niet terecht met een geschil over onderhoud of te hoge servicekosten. Om dit pleidooi kracht bij te zetten, verzamelt de Woonbond meldingen over misstanden op ons meldpunt commerciële verhuur.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: