Zeno Winkels nieuwe directeur Woonbond

Zeno Winkels is vanaf mei de nieuwe Algemeen directeur van de Woonbond. Hij neemt het stokje over van Paulus Jansen, die met pensioen gaat.

Winkels (1972) studeerde milieu- en agrarische economie in Wageningen. Hij is op dit moment werkzaam bij TU Delft en Climate-KIC, een organisatie die zich Europa-breed richt op verduurzaming middels innovatie en ondernemerschap. Winkels: ‘Die kennis zal ik ook bij de Woonbond goed gebruiken. Wij willen dat de Nederlandse woningvoorraad op een betaalbare manier verduurzaamd wordt. Daar is nog een slag te maken.’

Woonbond

De Woonbond heeft zich als belangenbehartiger van hurend Nederland de afgelopen periode goed ontwikkeld. Via lokale huurdersorganisaties zijn er ruim anderhalf miljoen hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond. Het afgelopen jaar groeide dat aantal met 30.000 hurende huishoudens. Daarnaast heeft de bond nog 10.200 individuele leden. In december 2018 maakte de Woonbond met Aedes (branchevereniging woningcorporaties) in het Sociaal Huurakkoord afspraken waarmee de gemiddelde huurverhoging bij corporaties werd beperkt tot maximaal inflatie. Ook zorgde de bond ervoor dat woonlastenneutraliteit een leidend principe is in het Klimaatakkoord.

Aanpakken wooncrisis

Winkels: ‘Dit is een mooi moment om samen met onze huurders en andere partijen te werken aan goed en betaalbaar wonen. Het aanpakken van de wooncrisis staat daarbij bovenaan de agenda.’

Bron: woonbond.nl