Woonwagenbewoners hebben recht op standplaatsen

Afgelopen woensdag heeft secretaris-generaal Maarten Schurink (BZK) het nieuwe Beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid aan de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen overhandigd. Het Beleidskader legt vast dat woonwagenbewoners recht hebben op hun manier van leven en net als andere huurders kans moeten hebben op een plek om te wonen.

De ombudsman oordeelde eerder dat het bestaande woonbeleid rond woonwagenbewoners in strijd is met het recht op gelijke behandeling. Met het Beleidskader komt een eind aan het uitsterfbeleid, dat erop gericht was het aantal standplaatsen steeds verder af te bouwen.

Gemeentelijk beleid

Sabina Achterbergh van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland toonde zich dankbaar: “Na tien jaar strijden is dit een een heel mooi moment. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar hier zijn we blij mee.” Zij bleef echter ook strijdbaar: “Uiteraard blijven we er wel bovenop zitten dat gemeenten zich hier nu ook aan gaan houden.” Dat laatste zei ook Schurink namens de minister toe.

Woonvisie op woonwagens
Woonwagenbewoners met een lager inkomen hebben binnen een redelijke termijn recht op standplaats, net als andere huurders recht hebben op een woning. De gemeente moet de behoefte aan standplaatsen onder woonwagenbewoners in kaart brengen en dit meenemen in haar ‘woonvisie’. Corporaties moeten standplaatsen en woonwagens gaan verhuren. Dat past ook prima bij hun taak en rol als verhuurder. Standplaatsen met en zonder woonwagen worden vaak verhuurd en vallen daarmee onder het huurrecht. Zo kan je huurtoeslag krijgen en is er een puntenstelsel van kracht. Huurders van standplaatsen hebben dezelfde participatierechten als gewone huurders en dus geldt de Overlegwet ook voor hen. Daarmee hebben zij gelijk een ingang voor overleg met hun verhuurder.

Fien Wonen
Geheel in de sfeer van het net verschenen Beleidskader neemt in Hardinxveld-Giessendam de corporatie Fien Wonen per 1 augustus de rol als verhuurder over van de gemeente. Fien Wonen krijgt de woonwagenlocatie onder erfpacht in beheer. De bewoners zelf zijn blij dat ze nu met een echte verhuurder te maken krijgen en hopen op beter onderhoud en beheer.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: