Wooncrisis raakt jong en oud

Samen met woningcorporaties vroeg de Woonbond de afgelopen weken met de campagne #ikwileenhuis aandacht voor de wooncrisis.

Het regende de afgelopen tijd meldingen van mensen die geen betaalbare huurwoningen kunnen vinden. De Woonbond bekeek de 722 meldingen die op het Meldpunt Huuralarm werden gedaan over het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Wooncrisis is overal

Van Oldambt in het hoge noorden tot ten zuiden van Maastricht: de meldingen zijn afkomstig van woningzoekenden uit het hele land. De Randstad is wel oververtegenwoordigd: ongeveer de helft van de melders woont in Noord-Holland of Zuid-Holland. De top-5 van gemeenten met de meeste meldingen:

 1. Amsterdam
 2. Den Haag
 3. Groningen
 4. Arnhem 
 5. Rotterdam 

De redenen voor het zoeken van een nieuwe huurwoning zijn zeer uiteenlopend. De top drie vaakst genoemde redenen:

 1. Huidige woning te klein / te slecht (31%)
 2. Hoge leeftijd en/of slechte gezondheid (24%)
 3. Huidige woning is te duur (20%)

Maar ook gezinsuitbreiding (10%) of een relatiebreuk (10%) zijn veel genoemde redenen voor het zoeken van een woning. Voor 125 melders geldt dat zij op dit moment niet huren. Zij wonen nog bij hun ouders, een ex-partner of vriend(in), zijn dakloos, wonen antikraak of willen van koop naar huur.

Top 10 meest voorkomende belemmeringen

Met de antwoorden op de vraag welke belemmeringen melders ervaren bij hun zoektocht naar een (nieuwe) woning kon de onderstaande lijst worden samengesteld:

 1. Onvoldoende betaalbaar aanbod (63%)
 2. Koopwoning is voor mij geen alternatief (62%)
 3. Wachtlijst sociale huur is lang (58%)
 4. Onvoldoende aanbod dat bij mijn woonwensen past (40%)
 5. Mijn inkomen zou te laag zijn voor de woning die  ik wil huren (37%)
 6. Mijn inkomen is te laag voor een dure (geliberaliseerde) woning (37%)
 7. Mijn situatie is urgent, maar ik krijg geen urgentiebewijs (24%)
 8. Mijn inkomen zou te hoog zijn voor de woning die ik wil huren (21%)
 9. Mijn inkomen ligt boven de inkomensgrens voor sociale huur (19%)
 10. Onvoldoende aanbod voor senioren/gehandicapten (17%)

Wooncrisis raakt jong en oud

Het tekort aan betaalbare huurwoningen brengt mensen van jong tot oud in de problemen. Krap een derde van de melders is jonger dan 35.  Ruim 20% is tussen de 35 en 45, en nog eens 20% tussen de 45 en 55. Ruim een kwart van de melders is ouder: 14 % tussen de 55 en 65 en bijna 12% 65-plus, 44% van de melders zoekt een woning voor een eenpersoonshuishouden, 22% voor een eenoudergezin, 19% voor een meerpersoonshuishouden zonderen kind(eren) en 15% voor een meerpersoonshuishouden met kind(eren).

Vooral relatief lage inkomens

43% van de melders heeft een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Voor 28% van de melders is het inkomen lager dan € 35.000,  maar te hoog om toeslag te kunnen krijgen. 17% van de melders heeft een inkomen tussen € 35.000 en € 44.000. De resterende 12% heeft een inkomen dat daar iets boven ligt of gaf geen antwoord op de vraag over de inkomenscategorie. Een aanzienlijk deel van de melders woont op dit moment duurder dan ze kunnen betalen. 42% betaalt meer dan €700. Een kwart van de melders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag laat weten dat hun woning duurder is dan €700. Nogal eens gaat het hier om woningen waarvoor toeslag niet mogelijk is.

Meestal  (al lang) op zoek naar sociale huurwoning

Gevraagd naar de prijsklasse waarin melders zoeken antwoordde 13 % naar woningen te zoeken die goedkoper zijn dan € 500. Ruim een derde zoekt tot € 600, nog eens een derde tot € 700. 14% is bereid of in staat om maximaal € 800 te betalen en 6% zoekt (ook) naar woningen met een hogere huur. Veel melders staan al jaren ingeschreven voor een (nieuwe) sociale huurwoning en zijn ook al jaren actief op zoek. Ruim een derde van de melders is al langer dan 8 jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning. 4.5% staat niet ingeschreven. Zij zijn niet  in de sociale sector op zoek. Ruim een kwart van alle melders is al langer dan 4 jaar actief op zoek naar een woning. Daarmee wordt bedoeld dat ze regelmatig reageren op vrijkomende sociale huurwoningen van een woningcorporatie. Of dat ze in de particuliere sector actieve pogingen ondernemen om aan een (nieuwe) woning te komen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: