Woonbond werkt mee aan proef met energiedisplays

In december start een proef met energiedisplays die thuis gekoppeld kunnen worden aan de slimme meter. Een energiedisplay is een schermpje waarop het energieverbruik zichtbaar wordt gemaakt. De Woonbond werkt mee aan de proef en ondersteunt de twee huurdersorganisaties die betrokken zijn. De resultaten van de proef zullen worden gemonitord door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Doel van deze test is, om te kijken of een makkelijke inzage in het verbruik meehelpt om meer energie te besparen met de slimme meter. De verwachting dat het plaatsen van slimme meters zou leiden tot minder energieverbruik komt namelijk tot nu toe niet uit. Als reden daarvoor noemen de initiatiefnemers de gebruiksonvriendelijkheid van de slimme meter en het ontbreken van een duidelijk scherm. In Engeland krijgen bewoners bij het plaatsen van een slimme meter bijvoorbeeld wel direct een energiedisplay van hun energieleverancier en daar wordt meer bespaard.

Trio II
De display die gebruikt wordt voor de proef, de Trio II, is speciaal voor de Nederlandse markt door het Engelse bedrijf Geo ontwikkeld en heeft als groot voordeel dat hij niet met het internet verbonden hoeft te zijn en zichtbaar in de woonkamer geplaatst kan worden. De bewoner krijgt op die manier direct inzicht in zijn energieverbruik. Je haalt op die manier als het ware de meter uit de meterkast. Duizend bewoners krijgen een Trio en gedurende een jaar wordt hun energieverbruik gemonitord.

Wie doen mee?
Deelnemende partijen aan dit project zijn het Huurdersplatform MEVM uit de regio Assen, Huurdersraad Albanianae uit Alphen aan de Rijn, Het Achterhoeks Energieloket, de gemeente Utrecht, woningcorporatie Bo-Ex en Stichting !Woon uit Amsterdam. Zij werken hiervoor samen in de Energie Display Alliantie (EDA).

Interesse?
Huurdersorganisaties die interesse hebben in dit project kunnen contact opnemen met de energieconsulent van de Woonbond, Jaap van Leeuwen. Het plan is om een tweede groep te starten zodra er voldoende partijen zijn die daar aan.

Bron: woonbond.nl