Woonbond waakt voor woonlasten van huurders bij energietransitie

De Woonbond maakt zich zorgen dat huurders voor een belangrijk deel de rekening betalen van de energietransitie.

Woonbondvoorzitter Ton Selten zei hierover op de werksessie over het nieuwe rekenprogramma ‘Routekaart naar CO2-neutraal’ in Meppel: “De investeringen die nodig zijn om woningen aan te passen om dat voor elkaar te krijgen, mogen niet leiden tot hogere woonlasten. Goede samenwerking tussen huurdersorganisaties en corporaties is daarom heel belangrijk. Maar kunnen zij het samen wel opbrengen? Ook het Rijk moet over de brug komen.”

Woonbond-Routekaart: focus op betaalbare woonlasten
In Meppel werd deze Woonbond-Routekaart voor het eerst getoond aan huurders. Dit rekenprogramma houdt bij de mogelijke keuzes van maatregelen om tot CO2-neutrale woningen te komen, ook rekening met de woonlasten van huurders. Huurdersorganisaties kwamen tijdens de werksessie tot de conclusie dat er een groot spanningsveld is tussen milieudoelstellingen en betaalbaarheid van het huren. De Woonbond-Routekaart is een mooi hulpmiddel om de focus te houden op de betaalbaarheid.

Samenwerking
Goede afstemming blijkt daarnaast ook belangrijk. Corporaties zullen ook onderling moeten samenwerken. “Hoe is het mogelijk dat in mijn straat met woningen van meerdere corporaties, de ene een warmtenet wil en de andere naar nul-op-de-meter wil gaan? Dat schiet dus niet op…”, aldus Hetty Harms uit Groningen.

Meedoen?
Wilt u ook meedoen met een van de vier werksessies in uw regio over de Woonbond-Routekaart? Op vrijdag 20 april is de eerstvolgende bijeenkomst in Deventer.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Woonbond praat mee over nieuw Klimaatakkoord
Amsterdamse motie geeft huurders initiatief bij gasloos maken woning
Routekaart naar CO2-neutraal