Woonbond pleit voor woontoeslag

19 mei 2020

Het kabinet wil het toeslagenstelsel, waaronder de huurtoeslag versimpelen. De complexiteit van de huidige regeling leidt tot een hoog aantal terugvorderingen. Hiermee komen huishoudens die net buiten de regeling vallen in grote problemen. Een speciale werkgroep deed een onderzoek om verschillende opties in kaart te brengen. De uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst heeft de afgelopen jaren geleid tot enorme problemen, met name bij de kinderopvangtoeslag.

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

In een brief aan de Kamer en de minister reageert de Woonbond op de voorstellen. In het onderzoek wordt tal van opties voorgesteld voor de huurtoeslag. Een ervan is de verantwoordelijkheid voor betaalbaarheid helemaal onder te brengen bij corporaties. De huurtoeslag zou voor huurders van een corporatiewoning dan kunnen worden afgeschaft, als corporaties lagere huren rekenen voor deze huurders met een laag inkomen. De overheid financiert corporaties hier dan voor.

Ongelijke situatie

De Woonbond is hierop tegen. Het zorgt ervoor dat er twee verschillende huurtoeslagregelingen komen, één voor corporatiehuurders en één voor huurders in de commerciële sector. Dat werkt verwarring in de hand en kan voor ongelijkheid zorgen. Voor sociale huurders bij commerciële aanbieders, blijft namelijk een huurtoeslag via de overheid in stand.

Minder zekerheid voor hulp huurder

Het risico bestaat dat corporaties huurtoeslaggeld gaan aanwenden voor andere doeleinden. De kans bestaat dat huurtoeslaggeld hierdoor niet terechtkomen bij de huurder. Het grote pluspunt van de huidige toeslagenregeling is juist dat de toeslag direct terecht komt bij het huishouden dat het nodig heeft. 

Lokale impact

Tenslotte zien wij ook risico’s voor individuele corporaties. Als een hele grote regionale werkgever wegvalt (bijvoorbeeld: Tata Steel verplaatst zijn productie naar India), dan ontstaat er een enorme piek aan huurtoeslagaanvragen bij één of enkele corporaties. Wat gebeurt er als een corporatie die piek in aanvragen niet kan uitbetalen? 

Pleidooi voor woontoeslag

Als Woonbond pleiten we voor een eigendomsneutrale woontoeslag. Nu gaat er veel meer staatssteun naar de koopsector, dat zou met een woontoeslag waarbij kopers en huurders met een kleine beurs geholpen zijn, recht kunnen worden getrokken. Bovendien kunnen dan ook huurders in de vrije sector aanspraak maken op een toeslag. Nu wordt er bij huurders met een smalle beurs in dit prijssegment gezegd dat hun huur te hoog is om ondersteuning te ontvangen, terwijl de toeslag juist bedoeld moet zijn om bewoners met een laag inkomen en hoge woonlasten tegemoet te komen.

Bronvermelding: Woonbond