Woonbond: nieuw kabinet moet wooncrisis aanpakken

18 maart 2021

Het was, na de coranacrisis, het thema deze verkiezingen. De vastlopende woningmarkt. Torenhoge huurprijzen. Lange wachttijden voor sociale huur. Woningen die nodig opgeknapt en verduurzaamd moeten worden. En het bouwen van veel meer betaalbare woningen.  

In de verkiezingsprogramma’s was er dan ook veel te lezen over wonen. Daar zijn verschillen te vinden, maar ook veel overeenkomsten. Zo willen bijna alle partijen een minister van volkshuisvesting om de structurele problemen in het woondomein op te lossen. Maar ook op andere terreinen is er veel overlap te zien in de campagne.

Betaalbare huren en meer sociale huurwoningen

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘’Ik denk daarbij aan het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector en veel meer investeren in nieuwbouw van sociale huur door de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen, af te schaffen. Het ligt voor de hand dat deze consensus straks ook terug te vinden is in het regeerakkoord. Een komend kabinet moet onmiddellijk werk maken van betaalbare woonlasten en het wegwerken van de lange wachttijden.’

De kiezer wil focus op betaalbaarheid en meer sociale huur

Dat de kiezer dit ook belangrijk vindt, blijkt wel uit een analyse door het kieskompas van het woonkieskompas. Een meerderheid van de kiezers (55 procent)  wil dat de prioriteit bij nieuwbouw ligt bij sociale huur. En 60 procent van de kiezers vindt het onterecht dat verhuurders op de vrije markt zelf mogen bepalen hoe hoog de huur is.

Bron: woonbond.nl