Woonbond kritisch over kosten verduurzaming

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond vindt dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.

Op basis van de zogenaamde Aedes-routekaarten is een eerste raming gemaakt. Daaruit blijkt dat er voor het verduurzamen en gasloos maken van alle corporatiewoningen 108 miljard euro nodig is, bijna 52.000 euro per huis. Dat geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, gasloos te maken en verbeteringen aan te brengen die voortkomen uit de forse ingrepen, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer en/of keuken. Dat is binnen de financiële mogelijkheden van woningcorporaties volgens Aedes echter niet haalbaar.

Extra belasting per sociale huurder


De verhuurderheffing -de belasting op verhuren van goedkope woningen- gaat met dit kabinet namelijk omhoog van 1,8 naar 2 miljard euro. Daarnaast zijn er plannen om de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties met 900 miljoen te  verhogen. Samen dreigt de rekening uiteindelijk 2,9 miljard per jaar te worden. Dat is meer dan €1.300 per sociale huurder.

De Woonbond is fel tegen deze heffing. Dit geld zou niet gebruikt moeten worden voor spekken van de Staatskas,  maar voor duurzaam maken van woningen, zonder woonlastenstijging voor huurders. Daarmee kan voorkomen worden dat de kosten voor de verduurzaming bij huurders worden neergelegd.

Routekaarten van Aedes
De Aedes-routekaarten tonen grofweg aan dat corporaties drie van de vier woningen willen verduurzamen door ze te renoveren tot nul-op-de-meter-woning (38 procent) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te plaatsen (38 procent). Voor de overige half miljoen woningen bestaan de plannen uit isoleren binnen dan wel buiten de schil van het huis. De maatregelen aan de woning die corporaties kunnen nemen, leveren een CO2-reductie op van 70 procent. De andere 30 procent moet komen van verduurzaming van de externe energiebronnen voor de huizen, bijvoorbeeld warmtenetten.

Woonbond-routekaart geeft inzicht in woonlasten
Wat de Aedes-routekaarten niet laten zien, is wat deze scenario’s betekenen voor de woonlasten van huurders. Daarom heeft de Woonbond zelf ook een routekaart ontwikkeld die daar wél inzicht in biedt.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: