Woonbedrijf geeft goede voorbeeld met huurverlaging

Woningcorporatie Woonbedrijf gaat de huren van 493 woningen in Eindhoven en omgeving verlagen. Met hoeveel hangt af van de kwaliteit van de woning en het inkomen van de huurder.

Vorig jaar nam Woonbedrijf de woningen over van stichting Mooiland, waarbij de huurcontracten en huurprijzen hetzelfde bleven. Nu vindt Woonbedrijf dat de huren eigenlijk te hoog zijn, want ‘de woningen zijn eenvoudig van kwaliteit’. De nieuwe huren worden gebaseerd op de zogenoemde streefhuur. Dat geldt voor alle huurders met een inkomen onder de € 40.349. Voor hen kan de huurverlaging oplopen tot € 100 per maand.

Inkomensgrens
Hogere inkomens krijgen een huurverlaging van € 20 per maand, net als huurders in een appartementengebouw waar al de streefhuur wordt gevraagd. Door de inkomensgrens komen de voordelen vooral terecht bij huishoudens met een lager inkomen. Bij nieuwe verhuringen zal de huur ook niet worden verhoogd.

Akkoord van de huurder nodig
Woonbedrijf kiest bewust voor een algehele verlaging van de huren, omdat het niet uit te leggen valt als alleen nieuwe huurders lagere huren zouden gaan betalen. Naast de huur worden ook de servicekosten en de algemene voorwaarden aangepast. Elke huurder krijgt hiervoor een individueel voorstel. Bij akkoord van de huurder gaat de nieuwe, lagere huur in per 1 januari 2018.

Bron: woonbond.nl