Woningwet blokkeert lagere energielasten Groningse huurders

Groninger woningcorporatie ‘Groninger Huis’ mag niet lid worden van een coöperatie die een zonnepanelenpark exploiteert. De corporatie vraagt daarom om aanpassing van de Woningwet.

Groninger Huis wil de opgewekte groene elektriciteit gebruiken voor algemene ruimtes in haar appartementencomplexen. Dat leidt direct tot een verlaging van de energierekening voor huurders. Maar omdat de panelen in een zonnepark liggen, en niet op de daken van de huurwoningen, zette de Autoriteit Woningcorporaties een streep door het plan.

Onnodige blokkades

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Hiermee werpen we onnodig blokkades op voor verduurzaming. Terwijl dit project én leidt tot verduurzaming, én tot lagere woonlasten van huurders. Twee belangrijke maatschappelijke taken voor woningcorporaties.’ Binnenkort wordt de Woningwet geëvalueerd door de Tweede Kamer.

Beroep

Groninger Huis heeft beroep aangetekend tegen de beslissing. Dit beroep wordt op 5 november bij de Rechtbank in Groningen behandeld.  

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: