‘Woningtekorten gevolg van beleid Blok’

Het tekort aan woningen in grote delen van Nederland is een gevolg van het beleid van minister Blok. Dat zegt Nico Riedijk van het NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.

Als gevolg van de crisis en het kabinetsbeleid lag de bouwproductie de afgelopen jaren veel lager dan in eerdere jaren. In 2015 bouwden alle corporaties gezamenlijk 17.000 woningen. In 2013 waren dit nog 28.000 woningen per jaar.

Verhuurderheffing
Een belangrijke oorzaak voor de ingestorte bouwproductie is de verhuurderheffing. Deze heeft ertoe geleid dat corporaties weinig durfden te investeren. Bij de invoering van de verhuurderheffing werd minister Blok al gewaarschuwd voor dit effect. In een interview met Vastgoedmarkt ontkende hij een verband, maar juichte hij de ontwikkeling wel toe “want de corporatiesector is toch veel te groot.”

Aparte minister voor bouwen en wonen
Nico Riedijk is het niet met Blok eens en constateert grote tekorten. Die beperken zich volgens hem niet alleen tot de huursector. De bouwsector is de aflopen jaren 80 procent van haar opdrachten kwijtgeraakt en kan nu de recent toegenomen vraag niet meer aan. Volgens Riedijk een direct gevolg van het beleid van Blok. Hij roept de nieuwe regering op een aparte minister van bouwen en wonen aan te stellen om de problemen het hoofd te bieden, een oproep waar de Woonbond zich bij aansluit.

(bron: woonbond.nl)