Woningnood nog groter dan gedacht

Het tekort aan woningen is nog veel groter dan al werd gedacht, blijkt uit recent onderzoek van ABF research en Capital Value.

Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog. Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, blijkt dat er nu al een tekort van 263.000 woningen is. Volgens de onderzoekers is er met name een tekort aan sociale huurwoningen en aan woningen in de zogenaamde ‘middenhuur’.

Tekort sociale huur onderschat

De Woonbond wijst er op dat het tekort aan sociale huurwoningen nog veel groter is dan wordt voorgespiegeld. Veel middeninkomens kunnen namelijk helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€720,42) betalen. Zij moeten ook een beroep kunnen doen op de sociale woningvoorraad. Dat er met de betaalbaarheid voor deze groep geen rekening wordt gehouden is een blinde vlek in het woonbeleid van dit Kabinet

Kabinetsbeleid maakt het corporaties moeilijk

Het Kabinet maakt het corporaties moeilijk om voldoende te investeren in nieuwbouw. De belastingdruk voor corporaties loopt onder dit kabinet op tot 3 miljard euro in 2021. Terwijl er de komende jaren ook fors geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid. Omdat de financiële positie van corporaties door het weglekken van financiële middelen verslechterd, kunnen ze ook minder lenen. Zo kunnen ze jaarlijks tientalen miljarden minder investeren. Woonbonddirecteur Paulus Jansen ‘Het verder uitknijpen van corporaties in tijden van woningnood is olie op het vuur gooien. Het kabinet creëert zo nog grote problemen voor huurders en woningzoekenden, in plaats van corporaties de slagkracht te geven om problemen op de woningmarkt op te lossen.’

Verduurzamen én nieuwbouw onmogelijke opgave

De onderzoekers concluderen dat corporaties een grote opgave hebben gekregen in de verduurzaming van Nederlandse huurwoningen. Zij zullen moeten kiezen tussen de verduurzaming van woningen en het realiseren van nieuwbouw. 57% van de ondervraagde corporaties geeft aan niet over genoeg middelen te beschikken om de verduurzamingsopgave te bekostigen. Jansen ‘Alle seinen staan op rood. Er moet nu echt iets gebeuren. Voor ons betekent het dan ook dat we geen  klimaatakkoord zullen ondertekenen als  het mes niet in de verhuurderheffing gaat.’

Bronvermelding: Woonbond

Gerelateerd: