Woningcorporaties: belastingmaatregel van tafel, anders huren omhoog

De woningcorporaties dreigen met het verhogen van de huren als het kabinet een belastingmaatregel niet van tafel neemt of niet volledig compenseert. “Het kabinet zegt dat het wil bijbouwen en verduurzamen, maar doet tegelijk een greep in de portemonnee van de huurder,” zegt woordvoerder Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes.

Het kabinet wil jaarlijks 75.000 woningen bijbouwen om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Ongeveer een derde daarvan moet worden gebouwd door corporaties. Ook moeten de woningen duurzaam worden gebouwd. Zo moeten alle woningen in 2050 energieneutraal zijn.

Niet haalbaar
Norder noemt die doelstellingen niet haalbaar zolang een nieuwe belastingmaatregel, ATAD genaamd, ook geldt voor woningcorporaties. De maatregel, die de renteaftrek beperkt, moet multinationals verhinderen belasting te ontwijken, maar raakt woningcorporaties ook. Het zou hun volgend jaar 102 miljoen euro kosten, een bedrag dat oploopt naar 353 miljoen euro in 2030.

De corporaties zeggen op termijn een miljard euro minder te kunnen investeren in nieuwe woningen. “De maatschappelijke opgave gaan we op deze manier niet halen, zegt Norder. “Het gevolg is dat de wachtrijen voor een sociale huurwoning steeds langer worden.” Of dat de huren omhoog moeten, zegt Norder, die eraan toevoegt dat de corporaties dat liever willen voorkomen.

Geen probleem
Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat over woningbouw gaat, zegt dat de meeste woningcorporaties er financieel goed voorstaan. De doelstellingen van het kabinet zouden geen probleem moeten zijn.

“En de minister bepaalt altijd nog de maximale huurverhoging”, zegt een woordvoerder van minister Ollongren. De minister wil niet dat de huren extra stijgen en gaat met de corporaties bespreken hoe zij kunnen blijven bouwen en verduurzamen zonder extra huurverhogingen nodig te hebben.

Het kabinet besloot eerder al de corporaties een beetje tegemoet te komen. In augustus werd 100 miljoen euro toegezegd voor vergroening, boven op 100 miljoen euro die al eerder was toegezegd.

Het kabinet draait ATAD niet terug. Minister van Financiën Hoekstra heeft wel toegezegd dat in het wetsvoorstel aandacht wordt besteed aan de gevolgen van deze maatregel voor woningcorporaties.

Hoe kan een belastingontwijkingsmaatregel ook woningcorporaties treffen?
Het gaat om de earning stripping maatregel, die de aftrekbaarheid van rente beperkt. Rentebetalingen zijn voor bedrijven in beginsel aftrekbaar van de winst. Daar komt een einde aan, omdat multinationals misbruik maken van die regels. Als je als bedrijf veel leent, of als woningcorporatie, word je door deze maatregel dus geraakt omdat je minder rente kan aftrekken. Daarnaast wordt het met deze maatregel minder aantrekkelijk om vreemd vermogen aan te trekken, en dat is precies wat het kabinet wil.

Bron: NOS.nl