Woningcorporatie De Voorzorg discrimineerde jarenlang bij woningtoewijzing

Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek heeft jarenlang woningzoekenden een huis geweigerd op grond van ras, seksuele geaardheid, gezondheid of lichaamsgeur.

Met deze schokkende onthulling kwam de directie en de Raad van Commissarissen  op basis van een extern onderzoek van bureau Integis in opdracht van De Voorzorg.

Intakegesprekken
Uit het onderzoek blijkt dat bij intakegesprekken met potentiële huurders informatie werd verzameld over gegevens zoals ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, gezondheid en daarmee samenhangend medicijngebruik, hobby’s, ex-partners, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging. En dat bij toewijzing van woningen deze factoren een rol speelden.

Geschokt


De directie en Raad van Commissarissen van De Voorzorg zijn zeer geschokt over de discriminatie, die in hun ogen ‘elk voorstellingsvermogen tart’.

In mei 2017 kwamen bij de toenmalige interim-bestuurder de eerste signalen over de discriminatie binnen en zijn er meteen maatregelen genomen om de toewijzingen weer op een correcte, fatsoenlijke en transparante manier te laten plaatsvinden.
Daarop is de Autoriteit woningcorporaties geïnformeerd en is onderzoeksbureau Integis gevraagd nader onderzoek te doen. Op aanwijzing van de Autoriteit woningcorporaties heeft De Voorzorg begin 2017 een verbeterplan opgesteld voor haar governance. Uit onderzoek bleek dat er in de organisatie in voorgaande jaren sprake was van een angstcultuur.

Schoon schip
Er werd een interim-bestuurder aangesteld om orde op zaken te stellen. In februari 2018 trad de nieuwe directeur Sjraar Canjels in dienst. De Voorzorg wil schoon schip maken en heeft deze informatie zelf naar buiten gebracht ‘met het oog op transparant bestuur’. Ze staat open voor contact met voormalig woningzoekenden die het gevoel hebben dat zij in het verleden niet oprecht zijn behandeld.

Oud-directeur ontkent
De Voorzorg heeft de kwestie gemeld bij het Openbaar Ministerie. Dat gaat eerst de stukken bestuderen voordat het een besluit neemt over een strafrechtelijk onderzoek. Oud-directeur Jos Kerkhoffs ontkent elke vorm van discriminatie. ‘Ik herken mij helemaal niet in dat beeld’, verklaart hij in een reactie.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: