Wonen is een mensenrecht

Leilani Farha, de Speciale rapporteur voor het recht op huisvesting van de Verenigde Naties, bezocht dinsdag met de Woonbond vier bewonersgroepen die te maken hebben met verkoop, sloop of liberalisering van sociale huisvesting.

Huisvesting wordt steeds meer beschouwd als handelswaar, maar is in de kern een mensenrecht. Dat is de boodschap van de Speciale rapporteur die een hoofdrol speelt in de documentaire Push. Wereldwijd is Farha een van de belangrijkste juridische deskundigen op het gebied van het recht op huisvesting.

Push

Push van de Zweedse filmmaker Fredrik Gertten, ging afgelopen zondag in Nederlandse premiere op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). De docu laat indringend zien dat het recht op een woning wereldwijd onder druk staat. Vastgoed, en met name woningen, zijn speeltjes voor internationale beleggers en speculanten.

Recept voor woekerwinsten

Goedkope huurwoningen opkopen, opknappen en voor een veel hogere huur verhuren. Dat is in een notendop het recept waarmee deze internationale partijen woekerwinsten behalen. Maar het zorgt er wel voor dat huurders met lage inkomens hun huis en de stad uit worden gejaagd. Ze krijgen allemaal ’the push’ (de duw).

Lokale verkenning

Farha was niet op officieel werkbezoek in Nederland maar maakte van haar bezoek aan Amsterdam gebruik om de lokale situatie op het gebied van huisvesting te verkennen.

Wonen als handelswaar

Ook in Nederland zijn tal van voorbeelden van dit mechanisme (goedkope huurwoningen opkopen, opknappen en voor een veel hogere huur verhuren) te vinden. Tot grote verbazing van Farha zijn het in Nederland ook woningcorporaties die dit doen, bijvoorbeeld door middel van herstructurering en gedwongen uitverhuizingen.

Niet te Koop

Actiegroep Niet te Koop, die zich verzet tegen de verkoop van sociale huurwoningen in Amsterdam, bezette onlangs een sociale huurwoning aan de Cabralstraat in de Baarsjes. Woningcorporatie Stadgenoot wil de woning verkopen. Maar deze benedenwoning moet volgens de bezetters behouden blijven voor sociale huurders, bijvoorbeeld senioren of mensen met een beperking.

Ontmoetingsplek

Voor het bezoek van de Speciale rapporteur verzamelden zich in het pand aan de Cabralstraat nog drie andere bewonersgroepen.

Huurdersvereniging Arcade

Huurdersvereniging Arcade won onlangs een belangrijke rechtszaak over een vastgoedscheiding door woonstichting De Key. Zij legden uit waarom het problematisch is dat De Key in een klap honderden huurwoningen overzette naar haar commerciële dochteronderneming, zonder de bezwaren van de huurders serieus te nemen. Door de rechterlijke uitspraak moet die vastgoedscheiding ongedaan gemaakt worden.

Buurtgroep Tweebos

Huurders uit de Rotterdamse Tweebosbuurt vertelden aan Farha dat 535 goede sociale huurwoningen in hun buurt gesloopt gaan worden om plaats te maken voor duurdere huur- en koophuizen. ‘In feite is het pure bevolkingspolitiek’, aldus de Rotterdammers. Farha zei zulke bevolkingspolitiek te herkennen van herstructureringsprojecten in de Verenigde Staten en Canada waar zij zelf woont.

Unie van en voor de Wielewaalers

Vertegenwoordigers van de Wielewaal, een andere wijk in Rotterdam-Zuid, boden Farha hun eigen ontwikkelingsplan voor hun wijk aan. Woningcorporatie Woonstad en de gemeente Rotterdam weigeren al jaren om de bewoners een kans te geven dat eigen plan uit te voeren en willen ook in de Wielewaal honderden sociale huurwoningen slopen om er dure huur- en koopwoningen terug te bouwen. Farha merkte op dat een belangrijk onderdeel van het recht op huisvesting is dat bewoners kunnen deelnemen in besluitvorming over hun woningen en woonomgeving.

Officiële mededeling van de Speciale rapporteur

Farha gaf aan altijd bereid te zijn om bewonersgroepen in hun strijd voor het recht op huisvesting bij te staan met een ‘communiqué’, een officiële mededeling van de Speciale rapporteur. Als Speciale rapporteur van de VN houdt zij (semi) overheden verantwoordelijk voor alle beleid en daaruit volgende praktijken die conflicteren met het recht op huisvesting.

The Shift

Leilani Farha’s termijn als Speciale rapporteur loopt af in april 2020. Daarna zal zij verder gaan met de door haar in gang gezette wereldwijde campagne The Shift (de verschuiving) om huisvesting weer als mensenrecht te verankeren, in plaats van als handelswaar.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: