Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen

De Tweede-Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en SP hebben  een initiatiefwet ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen.
Volgens de drie oppositiepartijen dreigen de komende jaren 65.000 tot 300.000 sociale huurwoningen te verdwijnen door verkoop of sloop. Dat is mede het gevolg van het regeerakkoord waarin staat dat sociale huurwoningen mogen worden verkocht, om meer woningen in het ‘middensegment’ (huur van 711 tot ongeveer 1.000 euro) beschikbaar te krijgen.

Wachtlijsten groot probleem
‘Het huidige beleid raakt mensen direct. Iedere woning die aan de voorraad onttrokken wordt, leidt ertoe dat er iemand langer bij zijn ouders moet blijven wonen. Of niet kan verhuizen voor een nieuwe baan. Of na een scheiding diep in de problemen blijft zitten. Of een oudere die niet naar een meer passende woning kan verhuizen. Zolang de wachtlijsten nog jarenlang zijn, is iedere sociale-huurwoning die verdwijnt een groot probleem voor een concreet persoon.’
Aldus de indieners van het wetsvoorstel (uit de “Memorie van Toelichting”)

Sociale voorraad minimaal op peil houden
Door een wijziging van de Woningwet willen de indieners de voorraad sociale huurwoningen minimaal op peil houden. Op dit moment worden er in de Woningwet geen eisen worden gesteld aan de uitkomsten van de onderhandelingen over prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Volgens het wetsvoorstel mag de uitkomst niet zijn dat het aantal sociale huurwoningen daalt.

Woonbond enthousiast
Tegenover de NOS toonde Woonbonddirecteur Ronald Paping zich enthousiast over het wetsvoorstel. ‘Als je ziet hoe het aanbod aan sociale huurwoningen de afgelopen jaren is verminderd en de vraag is toegenomen, dan is het goed om de teugels aan te halen door het wettelijk vast te leggen.’ Hij ziet wel problemen. ‘Het staat diametraal tegenover het regeringsbeleid. Maar dit voorstel is wel goed voor de discussie. Misschien gaat het beleid dan een keer kantelen.’

Belangrijkste thema gemeenteraadsverkiezingen
Het onderwerp ‘voldoende betaalbare woningen’ was voor Nederlanders het belangrijkste thema voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, zo bleek uit een onderzoek van de NOS en regionale omroepen in januari.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Duizenden illegale hotels in Amsterdam
Woningnood loopt verder op
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart
Ophef over verkwanselen Utrechts corporatiebezit