Wat willen de politieke partijen met wonen?

Bron: Woonbond, d.d. 01 november 2023

De kiezer is duidelijk: het roer moet om in het woonbeleid. Dat bleek uit een peiling die de Woonbond liet uitvoeren aan de hand van enkele stellingen. Maar wat vinden de partijen als we kijken naar verkiezingsprogramma’s, antwoorden in kieswijzers en stemmingen over moties na de val van het kabinet?

Huurbevriezing

Stelling: “De huren moeten worden bevroren in 2024”

Maar liefst 70% van de kiezers is voor het bevriezen van de huren. Politieke partijen zijn hierover verdeeld.

Voor: SP, GroenLinks/PvdA, BIJ1, Volt, DENK, PvdD en de PVV.

Tegen: D66, NSC, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB.

Huurprijzen vrije sector

Stelling: “Er moet een wet komen die de maximale huurprijzen in de vrije sector vastlegt”

Van de kiezers wil 77% dat er een wettelijke maximale huurprijs komt voor de vrije sector.

Voor: SP, GroenLinks/PvdA, CDA, ChristenUnie, NSC.

Tegen: BBB, VVD, BVNL.

Verkoop sociale huur

Stelling: “Er moet een verbod komen op de verkoop van sociale huurwoningern van woningcorporaties”

Deze stelling leverde een wisselend beeld onder de kiezers op. Hier zijn uiteindelijk wel meer kiezers voor dan tegen, namelijk 49% om 31%. En 19% van de kiezers heeft geen mening.

Voor: SP, GroenLinks/PvdA, BIJ1, DENK, PvdD, ChristenUnie en de PVV.

Tegen: Volt, D66, NSC, VVD, SGP, CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB.

Bouwen sociale huur

Stelling 1: “Gemeenten met weinig sociale huurwoningen moeten meer sociale huurwoningen gaan bijbouwen”

Stelling 2: “Van de nieuwbouw moet minimaal 40% sociale huur zijn”

Een ruime meerderheid van 80% is voor de stelling dat gemeenten met weinig sociale huur meer sociale huurwoningen gaan bouwen. Ook stelling 2 – een minimale inzet van 40% sociale huur in de nieuwbouw – kan op een meerderheid rekenen. Dit wil 70% van de kiezers.

Deze stellingen zijn niet letterlijk te achterhalen in stemwijzers, verkiezingsprogramma’s of recente stemmingen in de Kamer. In het Woonkieskompas wordt wel gevraagd of de nieuwbouw van koopwoningen ten koste mag gaan van sociale huur. De VVD, JA21, BVNL, FVD, CDA en de SGP zijn het hier mee eens. DENK, 50plus, BIJ1, ChristenUnie, GroenLinks/PvdA en de SP vinden niet dat dit ten koste mag gaan van het bouwen van sociale huurwoningen. De overige partijen geven aan hier neutraal in tge staan.

Woningisolatie

Stelling: “De huren van slecht geisoleerde woningen moet omlaag”

Dit wil 86% van de kiezers.

Voor: GroenLinks/PvdA, BIJ1, SP, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdD, lid Omtzigt, VVD en de PVV.

Tegen: D66, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB.