Wat verandert er voor huurders in 2019?

Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden.

Zo stijgen de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

Huurverhoging
De huurprijzen in de sociale sector mogen maximaal stijgen met 4,1% of 5,6% (vanaf een huishoudinkomen van €42.436,-) . Voor corporaties geldt dat het gemiddelde aan huurstijgingen volgend jaar niet hoger mag zijn dan 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt hierin mee.

Sociaal Huurakkoord
Wel sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes begin deze week een Sociaal Huurakkoord om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het ministerie geeft aan dat de nodige wetswijzigingen voor 2019 uit het huurakkoord niet op tijd gemaakt konden worden, waardoor de maximale percentages voor 2019 hoger liggen dan in het Huurakkoord. Ze geeft aan dat corporaties zelf wel kunnen kiezen voor een lagere gemiddelde huurstijging. Aangezien corporaties instemden met het Huurakkoord, verwachten wij ook dat ze dit zullen doen.

Lees voor een compleet overzicht van de veranderingen voor huurders en woningzoekenden het  overzichtsartikel van de Woonbond: ‘Wat kost huren in 2019’.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: