Wat betalen huurders aan gemeente, provincie en waterschap

Naast huur, energie, water en soms servicekosten betalen huurders ook lokale belastingen. Afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, en in een aantal gemeenten rioolheffing. Maar niet in alle gemeenten evenveel.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft in beeld gebracht wat huurders (en huiseigenaren) in alle Nederlandse gemeenten dit jaar moeten betalen. Huurders betalen gemiddeld 870 euro per jaar, waarvan 358 euro aan de gemeente, 253 euro aan het waterschap, en 279 euro aan de provincie. De goedkoopste plek om te wonen is voor hen Nijmegen met 570 euro, de duurste plek is Pijnacker-Nootdorp met 1.243 euro.

Wat betalen huurders in welke gemeente?
Het COELO maakte ook een Lokale Lasten Calculator . Daarmee kun je de lokale heffingen van twee gemeenten snel met elkaar vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen naar een andere gemeente. En voor huurdersorganisaties die willen opzoeken of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in de naastgelegen gemeente. Ook de overzichtskaarten van COELO zijn interessant, vooral de interactieve kaart Totale decentrale lasten huurder 2018 . Die laat alle bedragen zien die huurders moeten betalen aan zowel gemeente, waterschap als provincie. Betalen aan de provincie is overigens alleen aan de orde voor mensen die een auto hebben.

Lokaal beleid voor kwijtschelding verschilt
Mensen met een laag inkomen en weinig geld zijn veel vaker huurder dan huiseigenaar. Wie een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld heeft, kan in aanmerking komen voor kwijtschelding. Maar de regels daarvoor zijn streng. Om kwijtschelding te kunnen krijgen mag je maar erg weinig spaargeld hebben. Veel minder dan het spaargeld dat je mag hebben om bijstand te kunnen krijgen. Binnen de regels die de landelijke overheid vaststelt hebben gemeenten wat vrijheid om eigen beleid te maken. Dat zorgt ervoor dat je in de ene gemeente wél kwijtschelding krijgt als je bijvoorbeeld 1200 euro spaargeld hebt, maar in de andere gemeente niet. En dat het in de ene gemeente nodig is om ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen, maar dat het in de andere gemeente automatisch gaat.

Wanneer krijgen huurders kwijtschelding?

Welke regels voor kwijtschelding uw gemeente hanteert is te vinden op de website van uw gemeente. Er bestaat géén interactieve kaart die voor het hele land laat zien hoe gemeenten met kwijtschelding van lokale belastingen omgaan. Landelijke informatie over regels voor kwijtschelding is te vinden op rijksoverheid.nl: Wanneer kom ik aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
‘Middenhuur’ heeft betere consumentenbescherming nodig
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart