Warmtenet

Zoals menig inwoner van Gorcum weet, gaat er een warmtenet komen in de Gildewijk. Dit als aftrap naar een geheel aardgasvrije stad. En het gevolg van overheidsbesluiten en internationale verdragen. De Nederlandse Overheid ziet het als oplossing voor het broeikaseffect om Nederland gasvrij te maken. Los van de discussie van nut en noodzaak, is het wel iets waar we als bewoners wel mee worden geconfronteerd. 

In Gorcum wordt daarom nu een start gemaakt met een warmtenet in de Gildenwijk. Dit is een nieuw soort van verwarming en staat nog volledig in de kinderschoenen. HP6 ziet deze ontwikkelingen open, maar ook met enige terughoudendheid aan. Er zijn nog veel vragen en onzekerheden. We zijn niet tegen de ontwikkeling, maar willen wel  zeker hebben dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de bewoners / huurders, zowel financieel als ook in woongenot. Het kan niet zo zijn dat inwoners straks letterlijk in de kou zitten en duur bij moeten stoken omdat de installatie het niet aan kan, of ons elektriciteitsnet plat ligt omdat we allemaal elektrisch gaan koken.

HP6 krijgt haar informatie deels door deel te nemen aan overleg met Atriënsis en Poort6, en willen in gesprek komen met die bewonerscommissies en bewonersafvaardigingen die betrokken zijn bij dit hele project. Vooral ook om te zien hoe zij de huidige ontwikkeling ervaren en/of de antwoorden die ze op hun vragen krijgen behulpzaam en afdoende zijn voor het maken hun afwegingen.

Mocht u betrokken zijn bij het overleg met Poort6 over deze ontwikkelingen dan horen we graag van u.  Uiteindelijk kan het niet anders dan dat heel Gorcum zonder gas komt te zitten en dus over moet op een andere warmtevoorziening. Het is dan wel heel cruciaal dat de start gelijk goed is.

Het HP6 bestuur.