Vrijwilligersvergoeding voor actieve huurders

Sinds de invoering van de Woningwet hebben actieve leden van huurdersorganisaties het steeds drukker gekregen. Huurdersorganisaties overleggen sindsdien intensief met corporaties en gemeenten over het lokale woonbeleid.

Vrijwilligersvergoeding

Veel bestuursleden van huurdersorganisaties  zijn veel uren kwijt aan hun rol. De “vrijwilligersvergoeding” van maximaal €1700,- per jaar is een bescheiden mogelijkheid om alle inspanningen van deze mensen te belonen. Het is belangrijk hier goede afspraken over te maken, om achteraf geen gedonder te krijgen.

Zo eist corporatie Acantus geld terug van de Huurdersorganisatie Oldambt (HOO) schrijft het Dagblad van het Noorden. Uit het budget dat Acantus beschikbaar stelt zodat de HOO haar werk kan doen, ging een klein bedrag (75 euro per maand) als vrijwilligersvergoeding naar  actieve  bestuursleden. Dat  geld wil de corporatie terug. 

‘Dit is een illustratie dat sommige corporaties nog niet begrepen hebben dat het beroep dat de Woningwet doet op huurdersorganisaties dermate groot is dat niet meer gesproken kan worden van liefdewerk-oudpapier,’ reageert Woonbondconsulent Sylvo Gaastra op de kwestie.

De HOO is dan ook niet van plan het bedrag terug te betalen. ‘We staan in ons recht.’ reageren ze in de krant. 

De Woonbond heeft een brochure uitgebracht over de regels en mogelijkheden bij vergoedingen voor huurderswerk.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: