Vrije huursector wordt steeds duurder

De huurprijzen in de vrije sector blijven stijgen. Daardoor neemt het aantal ‘dure scheefwoners’ in deze sector verder toe.

Dat blijkt uit recente cijfers (externe link)van belangenbehartiger Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Gemiddeld betaalden ‘nieuwe’ huurders in de eerste helft van 2017 6,9 procent per m² meer dan vorig jaar.

Friesland uitzondering
Er zijn grote verschillen per regio. Amsterdam heeft de hoogste huur: € 18 per m², gevolgd door Utrecht, dat een sterke prijsstijging kende tot € 12 per m². Ook in andere delen van het land stegen de huurprijzen, met als enige uitzondering Friesland, waar de huren met 0,7 procent daalden. Hier ligt de huurprijs onder € 8 per m².

Steeds meer scheefwoners
Eric Verwey, voorzitter van VGM NL, maakt zich zorgen over het groeiend aantal ‘scheefwoners’ op de huurmarkt. ‘De huidige vrije markt kent een snel groeiende groep bewoners die noodgedwongen in een te dure, en voor hun gezinssituatie vaak te kleine, huurwoning zitten. Ook dit zijn scheefwoners. Ze kunnen geen kant op en worden elke maand weer geconfronteerd met forse woonlasten.’ Dit geldt voor circa 18 procent van de huurders. Zij zijn 36 tot 40 procent van hun netto maandinkomen kwijt aan huurlasten.

Grotere rol woningcorporaties
De krapte op de huurmarkt leidt tot hogere prijzen. Er zal dus flink bijgebouwd moeten worden. Daarnaast vinden NVM en VGM NL dat er minder regels moeten zijn voor de particuliere huursector, om het investeren voor particuliere beleggers aantrekkelijker te maken. Vorige week pleitte Marnix Norder, directeur van corporatiekoepel Aedes, juist voor een grotere rol voor woningcorporaties in het ‘middenhuur’ segment. Door de inkomensgrenzen te verhogen kunnen corporaties ook woningen van € 700 tot € 900 gaan aanbieden. Door het puntenstelsel uit te breiden tot deze sector wordt gegarandeerd dat de woningen ook echt ‘middelduur’ blijven, denkt Norder.

Middelduur is te duur
De Woonbond vindt de term ‘middeldure huur’ ongeschikt voor huren tussen de € 700 en € 900. Uit eigen onderzoek naar de inkomens van de in dit verband vaak genoemde verpleegster, agent en onderwijzer blijkt dat zij tot wel 53 procent van hun inkomen aan huur kwijt zijn als zij in de ‘middeldure huursector’ gaan huren. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Middeldure huur is wat ons betreft gewoon te dure huur.’

(bron: woonbond.nl)