Vreemde voorwaarden in het huurcontract

Door de krapte op de huurmarkt, komen woningzoekenden steeds vreemdere eisen tegen in de voorwaarden van een huurcontract.

De Huurderslijn, de juridische ledendienst van de Woonbond, krijgt dan ook geregeld vragen over bizarre bepalingen in het huurcontract.

Vreemde voorwaarden huurcontract:

  • Een logeerverbod. De huurder mag geen logees hebben, op straffe van een boete.
  • Een muziekverbod. De huurder mag geen muziekinstrument bespelen in de woning.
  • De huurder moet schriftelijk toestemming vragen om muren te behangen of te schilderen.
  • In de algemene voorwaarden staat precies welke kleuren wel en niet op de muren mogen.
  • Een boorverbod. Even een gaatje in de muur maken om een boekenplankje op te hangen mag niet, tenzij de verhuurder schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • De huurder moet wekelijks huisvuil aan de straat zetten, op straffe van een boete.
  • De huurder mag niet naar de huurcommissie stappen met een geschil met de verhuurder.

Voorwaarden moeten redelijk zijn
Voorwaarden in een huurcontract moeten redelijk zijn en in lijn met de Nederlandse wet. Een huurder verbieden naar de huurcommissie te stappen, kan dus niet.

Het niet mogen bespelen van een instrument, ontvangen van een logee of niet zelf mogen bepalen welke kleur je een muur schildert, is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurder. Dergelijke bepalingen zullen voor de rechter dan ook geen stand houden.

Voorkomen beter dan genezen
Het is wel mogelijk om boetes af te spreken op overtredingen van bepalingen in het huurcontract of de algemene voorwaarden. Het is verstandig om voorwaarden waar je over twijfelt, voordat je tekent, te bespreken met een jurist. Dat kan bij de Huurderslijn. van de Woonbond. Ook als je al een huurcontract hebt getekend, en je je afvraagt of een bepaling of voorwaarde wel of niet aan je gesteld kan worden, kun je de Huurderslijn bellen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: