Voorlichtingsbijeenkomst prestatieafspraken

Op maandag 3 april organiseert HP6 een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van bewonerscommissies over de gemaakte prestatieafspraken. De presentatie wordt gegeven door Bram Klouwen van Companen, het adviesbureau dat dit traject heeft begeleid. Bij deze bijeenkomst zijn ook directeur René Wiersema en leden van de raad van commissarissen van Poort6 aanwezig.