Voorjaarsnotitie HP6

02-05-2022

Volkshuisvesting is als een zwaar beladen vrachtwagen met een grote verscheidenheid aan dozen met verschillende inhoud. Een soort van verrassingspakket waarbij je nooit precies weet wat er nu weer uit een doos komt. Dat komt voor een groot deel door de onvoorspelbaarheid van de Overheid en de Politiek, zowel landelijk als ook per Gemeente.  En aan de andere kant de economische ontwikkelingen en de energiecrisis die, zoals op dit moment, een enorme impact hebben op de lastendruk van vooral de huurders van corporaties.  Als huurdersorganisatie krijgen we te maken met al die facetten in deze mix.

Gelukkig wonen wij in Gorinchem. Niet dat het hier allemaal perfect loopt, toch we kunnen niet anders dan zeggen dat er gestreefd wordt naar het meest optimale. In Gorinchem zitten we met veel oudere woningen. Te weinig grond voor sociale nieuwbouw. En daarom de grote opgave om dit oude bezit op te knappen en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd.  Om dat te vergemakkelijken heeft de Regering de verhuurdersheffing in het leven geroepen. Zodat we hier nog meer moeite hebben om dit oude bezit op te poetsen. Zoals het er nu naar uitziet, komt daar ook een verandering in, maar is nog heel veel onzeker. En vooral ook onze rol als huurders en huurdersorganisaties daarin.

En gelukkig hebben we een hier een verhuurder die snapt wat de maatschappelijke taak is van een sociale verhuurder. Poort6 is een verhuurder met hart voor de stad en de mensen. Een verhuurder die zich positief ontwikkelt in de samenwerking en als verbinder in de stad. Waarbij wij als huurdersorganisatie een stem hebben, en vooral gehoord worden. Een corporatie die het belang inziet van goede participatie. Natuurlijk zijn er op persoonlijk niveau nog zaken die fout gaan. Toch zien we hierin duidelijke verbeteringen.

Om een voorbeeld te noemen van onze bezigheden van dit moment, we zijn nu met Poort6 in gesprek over het huurprijsbeleid. En we durven te zeggen dat dit overleg uniek is te noemen. Sowieso omdat we hier vanaf de bodem bij zijn betrokken. Als ook op de manier waarop dit overleg wordt gevoerd. Van groot tot en met  het kleinste detail wordt besproken. Uniek niet alleen door deze aanpak, maar ook omdat de tijd wordt genomen dit met elkaar goed en doordacht uit te werken. Dat allemaal om in een goede balans te komen en blijven tussen betaalbaarheid en continuïteit.

En natuurlijk heeft dat ook effect op ons als huurdersorganisatie. We hebben onze organisatie ook aangepast, en het mogelijk gemaakt voor alle huurders die we vertegenwoordigen lid kunnen worden. En we ze daarmee een stem gegeven hebben. We proberen ons nog verder te ontwikkelen en zijn nog zoekende naar een manier om dit goed aan te pakken, zoals het opzetten van werkgroepen. Zodat we onze taken wat kunnen verdelen.  En ook het informeren van onze achterban kan nog wel wat aandacht gebruiken.

En ja, meedoen kan …. 

Gorinchem beweegt, dus ook op deze manier.