Vliegangst bij Gelderse woonstichting

Woonstichting Triada uit Heerde heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid en dreigt de Nederlandse Staat met een rechtszaak, als de plannen voor vliegveld Lelystad ongewijzigd doorgaan.

Triada vreest waardevermindering van haar woningbezit als er jaarlijks 10 tot 45 duizend vliegtuigen over komen vliegen. Eerst moet er verder onderzoek worden gedaan naar de te verwachten overlast, stelt de advocaat van Triada in een brief aan de kersverse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De stichting heeft 6500 woningen in bezit, met een WOZ-waarde van ruim 1 miljard euro.

Rustige en landelijke omgeving
Volgens Triada zijn er fouten gemaakt bij de berekening van geluidsoverlast, en moet het ministerie haar huiswerk overdoen. ‘De Noordoost Veluwe is nu nog een rustige en landelijke omgeving om te wonen. Maar straks kunnen er zo maar 10.000 tot 45.000 vliegtuigen per jaar de rust verstoren met laag overvliegen. Met de belangen van huurders in dit gebied heeft de Staat geen rekening gehouden.’

Lagere verkoopopbrengsten
Triada is bang dat ze door een daling van de WOZ-waarde van de woningen ‘minder garanties voor financiering van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zal kunnen krijgen’. En dat ze ‘haar investeringsprogramma niet zal kunnen realiseren als gevolg van lagere verkoopopbrengsten’. Dat lagere WOZ-waardes ook in het voordeel kunnen zijn van de huurders, omdat de maximale huren zullen dalen als de woningen minder WOZ-punten hebben, wordt niet vermeld in de brief van Triada’s advocaat.

De inspraaktermijn voor de plannen rond Lelystad Airport eindigt morgen. Daarna zal het ministerie inhoudelijk reageren op alle ingebrachte bezwaren.

Bron: woonbond.nl