Vestia mag huurwoningen uit de sociale sector halen

Vestia mag van de Haagse rechtbank in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas honderden sociale huurwoningen liberaliseren.

De betrokken gemeenten maakten bezwaar tegen deze liberalisering omdat er dan weinig van hun sociale woningvoorraad overblijft. Zij vochten het besluit aan van het ministerie van BZK om de overheveling van sociale huurwoningen (daeb) naar de commerciële tak (niet-daeb) van Vestia goed te keuren.

Aanvullend verlies voor noodlijdende corporatie

Vestia stelde dat het tegen een aanvullend verlies van 125 miljoen euro zou aanlopen, als het de woningen niet zou kunnen liberaliseren. De rechter toonde zich gevoelig voor dat argument.

Karakus pleitte voor behoud van sociale woningen

Eerder dit jaar nog adviseerde Hamit Karakus, als ‘bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten’ door het ministerie van BZK aangesteld, dat de sociale woningvoorraad in die gemeenten zoveel mogelijk overeind moest blijven. ‘Het gebrek aan investeringen en het relatief forse aandeel woningen dat wordt geliberaliseerd, heeft in de maatwerkgemeenten een grote volkshuisvestelijke impact’, schreef hij in zijn begin juli verschenen rapport met aanbevelingen aan de minister.

Woningen verdwijnen uit krappe sociale huurvoorraad

In Barendrecht bijvoorbeeld staat 36 procent van de 1758 sociale huurwoningen van Vestia op de nominatie om geliberaliseerd te worden zodra de huidige huurder vertrekt. En in Westland geldt dat voor bijna de helft van Vestia’s sociale woningvoorraad.

Rechter gaf gemeenten geen gelijk

Toch heeft de rechter nu de zes gemeenten op alle punten in het ongelijk gesteld. Zij overwegen een hoger beroep bij de Raad van State. Ondertussen vestigen zij hun hoop op Den Haag.

Regionale woningcorporaties willen Vestiabezit overnemen

In Zuidplas bijvoorbeeld hebben drie woningcorporaties (Woonpartners Midden-Holland, Woonbron en Mozaïek Wonen) interesse om de sociale woningvoorraad van Vestia over te nemen, ruim 2500 woningen. Probleem is dat Vestia daar meer geld voor wil hebben dan de woningcorporaties kunnen betalen. De wethouders van de betrokken gemeenten hopen dat de overdracht met een financiële handreiking vanuit Den Haag toch mogelijk wordt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: