Verzet tegen verkoop sociale huurwoningen groeit

4 mei 2021

In Amsterdam heeft actiegroep ‘Niet Te Koop’ inmiddels al 33 keer gedemonstreerd tegen de verkoop van een sociale huurwoning. Afgelopen zaterdag kwam de groep bijeen in de wijk Buitenveldert in de Zeelandstraat. Daar verkoopt woningcorporatie Stadgenoot een sociale huurwoning. De actiegroep protesteert hiertegen en meent dat met de verkoop van huurwoningen er steeds minder plaats komt voor huurders in de stad.

Bron: Getty Images

Woningcorporaties zoals Stadgenoot en Ymere stellen dat verkoop van woningen nodig is om nieuwe sociale woningbouw te realiseren. Zo verklaarde een woordvoerder van Ymere tegenover Het Parool dat alleen de opbrengst van verhuur van sociale woningen onvoldoende is: ‘We moeten nieuwe huizen bouwen, bestaande woningen onderhouden en verduurzamen. Om dat te kunnen betalen, verkopen we woningen’. Deze woordvoerder benadrukt dat Ymere nu minder woningen verkoopt als voorheen. ‘Doordat huizen meer opbrengen, komen we eerder aan ons beoogde budget.’

Geld tekort door heffing

Het gat op de begroting van de Amsterdamse woningcorporaties komt deels voort uit de verhuurderheffing. Jaarlijks dragen zij samen ongeveer 200 miljoen euro af aan Den Haag. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) wil verkoop van huurwoningen tegengaan en kwam in februari met het voorstel om woningen te kopen die corporaties van de hand doen. Wat hem betreft behoudt de hoofdstad deze panden voor sociale huur.

Verhuurderheffing er uit

Wat Ivens betreft, moet de verhuurderheffing van tafel. Als een nieuw kabinet daartoe besluit, verdwijnt volgens hem de noodzaak voor corporaties om woningen te verkopen om verduurzaming en nieuwbouw te realiseren. Als dat niet gebeurt, zet Ivens door: ‘Dan maken wij als gemeente schulden, maar blijft onze stad wel betaalbaar’.

Bron: woonbond.nl