Verzet tegen sloop goedkope huizen in Rotterdam

Het Rotterdamse college van B&W besloot begin juli dat er in de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk zo’n 600 woningen gesloopt mogen worden. Het is de eerste grote hap uit de sociale woningvoorraad op Rotterdam-Zuid sinds de omstreden Rotterdamse Woonvisie van kracht werd. Bewoners zijn meteen in actie gekomen tegen de sloop.

Het ene actiecomité tegen de sloop was nog maar net gelanceerd of een andere groep bewoners blokkeerde een door woningcorporatie Vestia georganiseerde informatiebijeenkomst bij het Afrikaanderplein. ‘Veel mensen in deze wijk zijn op dit moment op vakantie’, zei een boze bewoner tegen RTV Rijnmond (19 juli). ‘Ze lezen op hun vakantieadres in Turkije of Marokko dat hun huis tegen de vlakte gaat. Ze raken volledig in paniek. Doe die bijeenkomsten dan in september ofzo.’

Nationaal reddingsplan
De Tweebosbuurt ligt in de Afrikaanderwijk; een van de zeven focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In dat programma werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, woningcorporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen om Rotterdam Zuid op ‘het landelijk gemiddelde’ te krijgen. Nu voeren een aantal wijken in Rotterdam Zuid nog de ‘verkeerde lijstjes’ aan, zoals armoede, werkeloosheid en schooluitval.

Meer midden en hogere inkomens op Zuid
Aanpak van de woningvoorraad op Rotterdam Zuid is een van de pijlers van het NPRZ: Er zouden meer mensen met midden- en hoge inkomens op Zuid moeten komen (en blijven) wonen. Voor geheel Rotterdam Zuid is een afname van de sociale voorraad vastgelegd van 80 naar 73 procent. Ook de omstreden Woonvisie Rotterdam 2030, die er na een door bewoners afgedwongen stedelijk referendum tóch kwam, streeft naar verandering van de Rotterdamse woningvoorraad. Met name door 25.000 goedkope huur- en koopwoningen te slopen en transformeren naar het duurdere segment.

Transformatie Tweebosbuurt
De Tweebosbuurt is een goed bereikbare buurt vlakbij de Erasmusbrug naar het centrum van de stad. Als het aan het college B&W en Vestia ligt gaan er 599 woningen (waaronder bedrijfsruimten) tegen de vlakte. Daar komen dan 374 woningen voor terug, waarvan 130 nieuwe sociale huurwoningen op het aangrenzende Emplacementsterrein. De overige 244 woningen zijn vrije sector huur en koop. 90 Sociale huurwoningen worden gerenoveerd. Ook de buitenruimte van de Tweebosbuurt wordt aangepakt.

Tien procent slopen

Het college van B&W erkent dat de sloop een ‘enorme opgave is met een grote sociale impact op de Afrikaanderwijk en daarbuiten’, schrijft het in een brief aan de gemeenteraad over de samenwerkingsovereenkomst met Vestia.

De 130 sociale huurwoningen zijn bestemd voor herhuisvesting van mensen uit de Tweebosbuurt. ‘Andere mensen uit de Tweebosbuurt zullen zoveel als mogelijk in de buurt worden geherhuisvest’. Het transformatieproject gaat om tien procent van de Afrikaanderwijk.

‘Woontechnisch verouderd’
De ruim 600 te slopen woningen verkeren niet per se in slechte staat. De gemeente spreekt van een ‘matige bouwtechnische staat’. Het probleem is volgens het college meer dat ze ‘woontechnisch verouderd’ zijn en er ‘relatief grote sociaal economische problemen in de wijk spelen.’ Bewoners erkennen dat huizen in het buurtje kampen met verzakkingen, lekkages en schimmeloverlast. Maar groot onderhoud of renovatie zou in veel gevallen voldoende zijn.

Financieren met kortingen
Bewoners werden begin juli per brief geïnformeerd over de sloopplannen. Meteen daarop werden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Midden in de zomervakantie. Dat zette kwaad bloed bij sommige bewoners. Volgens de gemeente en Vestia kon het niet anders. Een snelle voortgang van het project is geboden omdat Vestia anders geen aanspraak meer kon maken op de kortingsregeling verhuurderheffing; in dit geval goed voor een bedrag van 27 miljoen euro voor het hele project. Vanwege een speciale regeling voor Rotterdam-Zuid kan Vestia € 25.000,- korting op de verhuurderheffing krijgen per gesloopte of onttrokken huurwoning. En kortingen tot € 35.000,- per nieuwgebouwde woning.

Actiecomité tegen de sloop
Onder aanvoering van de SP organiseerden bewoners in juli hun eigen bijeenkomsten. Naar aanleiding daarvan richtten twintig bewoners een actiecomité op. Zij willen met ludieke acties en door handtekeningen op te halen het sloopplan tegenhouden. Bewoners uit Nieuw Crooswijk, de Rotterdamse volkswijk die meer dan tien jaar geleden eenzelfde lot trof, staan hen daarin bij.

Tekort aan sociale woningen
In de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de PvdA, SP en GroenLinks onlangs vragen gesteld aan het provinciebestuur wat de sloopplannen in de Tweebosbuurt gaan betekenen voor de sociale woonvoorraad in de provincie. De regio Rotterdam heeft nu namelijk al een tekort aan sociale huurwoningen, stellen zij.

Gemeenteraad aan zet
De Rotterdamse gemeenteraad heeft het laatste woord over de transformatie van de Tweebosbuurt. Besluitvorming in de gemeenteraad is in september/oktober.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: