Verslagen

Op deze pagina vindt u de verslagen van onze afgelopen vergaderingen. 

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 17 mei organiseerden wij een Algemene Ledenvergadering. Hieronder kunt u een beknopt verslag terugvinden van deze vergadering.

Verslag ALV 17 mei 2023

Overleg Poort6 met HP6 op 09 juni 2023

Tijdens dit overleg werden de volgende punten besproken:

  • De Algemene Leden Vergadering (ALV) van HP6 op 17 mei 2023
  • Klanttevredenheid en Kwaliteitsbeleid bij Poort6
  • De servicekosten: de energieprijzen, de voorschotten, de verduurzaming en de eindafrekening van de servicekosten over 2022
  • Het proces labeling / ontlabeling
  • Werkzaamheden bij de verschillende complexen
 

 Overleg Poort6 met HP6 op 15 september 2023

 Tijdens dit overleg kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Huisvestingsopgave Gorinchem
– Tweede fase Warmtenet
– Balensteiger
– Nieuwbouw
– Boogflat
– Correspondentie met de gemeente Gorinchem inzake opvang Oekraïners
– Alternatief Labeling: update
– Klanttevredenheidsmeting
– Ontwikkeling HP6 en Huurdersparticipatie
– Evaluatie Strategische Koers Poort6
– Nationale Prestatie Afspraken en actualisatie doorrekeningen
– Capaciteitsbehoefte asielopvang en taakstelling huisvesting 2023 II: brief 16-05-2023 van deMinister van Volkshuisvesting, de heer H. de Jonge