Verslagen nu ook op de website

Het bestuur van HP6 heeft regelmatig overleg met de directie van Poort6. Van deze overleggen worden ook verslagen gemaakt. Voortaan kunt u deze verslagen terugvinden op onze website. In de rubriek Over HP6 kunt u de verslagen terugvinden van 4 en 18 maart jl.