Verslag vergadering HP6 d.d. 31-01-2024

Besproken punten:

1. Van de Dialoogochtend van 17 januari 2024 in De Heul wordt een verslag gemaakt. De voorzitter van HP6 wordt geinformeerd over het verloop van deze Dialoogochtend. De voorzitter verbleef tijdens de Dialoogochtend op 17 januari 2024 in Praag vanwege de aanslag die op 21 december 2023 op zijn zoon was gepleegd. De Bewonerscommissies vinden het belangrijk dat HP6 meer met hen communiceert: verslagen toezenden van overleg in het HP6 bestuur en van het overleg van Poort6 met HP6 en plaatgsing van de verslagen op de website van HP6.

2. Alle leden van de Bewonerscommissies krijgen uitgebreide informatie over de huurverhoging voor de periode 01-07-2024 t/m 30-06-2025. De leden van de Bewonerscommissies wordt naar hun mening gevraagd over die huurverhoging. De Bewonerscommissies wordt drie dingen gevraagd:

  • per E-mail – info@hp6.nl – aangeven of er behoefte is aan extra informatie door Poort6.
  • per E-mail – info@hp6.nl – hun oordeel (positief of negatief) te geven over de voorgestelde huurverhoging.
  • Daarbij graag het aangegeven tijdpad in de gaten houden.

3. Tijdens ons overleg van 31-01-2024 hebben we gesproken over de ALV die op 29 mei 2024 wordt gehouden. Er is gesproken over het jaarverslag 2023 van de secretarissen, het jaarverslag van de penningmeesters over 2023, de controle door de kascommissie over 2023, de agenda voor de ALV van 29-05-2024 en het afscheid van de secretaris.

4. Op 14 februari 2024 heeft HP6 een gesprek met een kandidaat-bestuurslid voor HP6.

5. In 2024 moeten er voor de komende jaren weer Prestatie Afspraken worden gemaakt. Op donderdag 26 januari 2024 heeft de werkgroep daar een begin mee gemaakt. Mevrouw E. v.d. Kuilen (jurist) heeft uitgebreid informatie gegeven over de aanstaande Regie-wet en welke belemmeringen er worden opgeworpen om de Prestatie Afspraken te ontwikkelen. Het wordt vooral een 1-richtingsverkeer van de overheid in Den Haag richting de gemeentes en de corporaties. In de nieuwe Prestatie Afspraken komt ook een dominante plaats voor de zorg c.q. de zorgpartijen. Daarover hebben de deelnemers van de werkgroep ook met elkaar gesproken.

6. Het bestuur van HP6 heeft een positief advies aan Poort6 gegeven inzake de Herijking van het Kwaliteitsbeleid (vaststelling Handelingskader).