Verslag ledenvergadering 19 mei 2015

Op 19 mei vond er weer een algemene ledenvergadering plaats. Alle bewonersraden, bewonerscommissies en Bewonerscommissie’s waren hiervoor uitgenodigd.

De volgende onderwerpen kwamen op deze bijeenkomst aan de orde:
– jaarverslag 2014
– begroting 2015
– activiteitenplan 2015
– verkiezing bestuursleden

Het verslag van deze bijeenkomst, inclusief het jaarverslag en activiteitenplan, kunt u hieronder terugvinden.

Verslag ledenvergadering 19 mei 2015
Jaarverslag 2014
Activiteitenplan