Verslag Dialoogochtend op 17 januari 2024 in De Heul

Aanwezig:

Bestuur van HP6: de heer Secreve, de heer Maat, mevrouw van Leth, de heer Prins.

Namens de Raad van Commissarissen: de heer de Jonge

De Bewonerscommissies: BC Schuttershof, BC Binnen de Vesting, BC Vijfde Uitgang, BC Frisoflat, BC Kromme Akkers, BC Neercasselstraat/Lange Slagenstraat, BC Wilhelminaplein, BC Munter/Tichelaarflat, BC Gildenhof, BC Heerenlaantje, BC Willem Alexanderflat en BC Kremlin II

De heer Secreve (vice-voorzitter) heet de aanwezigen welkom.

HP6 wil een goede communicatie met de Bewonerscommissies. Daarom hebben zij deze Dialoogochtend georganiseerd.

We beginnen met het Warmtenet. De Willem Alexanderflat en de Munter/Tichelaarflat zijn al aangesloten op het Warmtenet. De Frisoflat en Kremlin II zijn nu aan de beurt. De BC’s van beide complexen hebben vragen over de gang van zaken. Hoe hebben de complexen de werkzaamheden ervaren? Er wordt door de al aangesloten BC’s uitleg gegeven en er volgt een nogal hevige discussie. Er wordt zelfs gezegd dat het Warmtenet wordt opgedrongen. Na deze opmerking is het voor HP6 een teken om hierop te reageren. Misschien kan het onderwerp Warmtenet een agendapunt zijn voor de Algemene Ledenvergadering.

Er wordt gevraagd of HP6 weet of Poort6 al bezig is met het plaatsen van zonnepanelen op complexen. De BC’s zouden hierover graag meer worden geinformeerd. HP6 antwoordt hierop dat zij weten dat Poort6 hiermee bezig is, maar dat het een ingewikkelde materie is. HP6 gaat aan Poort6 vragen hoe ver Poort6 met de voortgang van de zonnepanelen is.

De communicatie tussen HP6 en de BC’s is erg belangrijk. De vraag is of HP6 een verslag naar de BC’s kan mailen over de vergaderingen tussen HP6 en Poort6 en ook een verslag van de HP6 vergaderingen. Als HP6 hieraan gehoor gaat geven, zal zij deze verslagen aan de BC’s doen toekomen.

Er volgt nu een koffiepauze

Er wordt verder gegaan en de volgende vraag is: “Wat houdt het lidmaatschap van HP6 in?” Het antwoord luidt: vooralsnog moeten huurders zichzelf op de website van HP6 – www.hp6.nl – als lid aanmelden. HP6 gaat uitzoeken hoe men dit nog duidelijker naar de bewoners kan communiceren.

Men vraagt of er een schema kan komen wie er verantwoordelijk is voor wat. Met welke vragen kan men bijvoorbeeld terecht bij de huismeester. HP6 gaat bekijken of dit ingewilligd kan worden.

Een BC is erg ontevreden over de terugkoppeling van HP6 naar de BC als zij een vraag bij de HP6 hebben neergelegd. HP6 reageert hierop met als antwoord dat HP6 heeft geantwoord dat hun vraag bij Poort6 wordt neergelegd en HP6 weet dat Poort6 hun vraag heeft beantwoord.

Een BC heeft een vraag over de huurprijsverschillen. Er zijn in hun complex veel huurprijsverschillen. Wat kan HP6 hieraan doen? Het antwoord van HP6 is dat over het huurprijzenverschil al eens door Poort6 uitleg is gegeven. Dat de BC met het antwoord van Poort6 niet tevreden is betreurt HP6.

De BC’s vinden het fijn dat HP6 weer aanschuift bij de voorjaars- en najaarsvergaderingen. De BC’s vinden dit heel positief.

HP6 dankt de BC’s en de huurdercommissaris van de RvC voor hun aanwezigheid.

De Dialoogochtend wordt afgesloten met een heerlijke lunch.