Verslag algemene ledenvergadering

Op 1 december vond de algemene ledenvergadering plaats. Alle bewonersraden, bewonerscommissies en BOAG’s waren hiervoor uitgenodigd.

De volgende onderwerpen kwamen op deze bijeenkomst aan de orde:
– versterking HP6
– voorstel nieuwe werkwijze HP6
– de huurverhoging

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier teruglezen.