Verkeerd contract voor huurtoeslag

Huurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld.

Zelfstandig wonen met begeleiding, bijvoorbeeld omdat je psychische problemen hebt of verslaafd bent geweest. Of een woning ‘op proef’ huren, omdat de instelling die jou begeleidt eerst wil zien of je zelfstandig wonen wel aankunt. In die situaties is het in de praktijk vaak lastig om huurtoeslag te krijgen. Maar aan het inkomen of vermogen van de huurders ligt dat niet: dat is bijna altijd zeer laag.

Contract naar aard van korte duur
Dat het lastig is heeft met het huurcontract te maken. De contracten die deze huurders krijgen kunnen door de Belastingdienst gezien worden als ‘naar aard van korte duur’. En bij dat type contracten is huurtoeslag niet mogelijk.

Minder aanvragen afgewezen
Tot drie jaar geleden wees de Belastingdienst veel aanvragen van begeleid wonende huurders af omdat hun contract ‘naar aard van korte duur’ zou zijn. Dat veranderde na een rechterlijke uitspraak in december 2015.  Een instelling voor maatschappelijke opvang was naar de rechter gestapt, en in hoger beroep naar de Raad van State. Die oordeelde dat de overeenkomst tussen deze instelling en de bewoner gewoon voldeed aan ‘de wettelijke kenmerken van een huurovereenkomst’. En dus had de Belastingdienst huurtoeslag moeten toekennen.

Nog steeds niet altijd recht op toeslag
Sindsdien kent de Belastingdienst vaker huurtoeslag toe. Maar dat betekent nog niet dat huurders in beschermde woonvormen nu altijd huurtoeslag kunnen krijgen. Als sprake is van ‘proefwonen’ vindt de Belastingdienst nog regelmatig dat het huurcontract ‘naar aard van korte duur’ zou zijn. En dat er daarom geen recht op huurtoeslag bestaat.

SP vraagt om uitzondering

Het SP-Kamerlid Beckerman stelde hier Kamervragen over. En vroeg minister Ollongren om een uitzondering voor huurders die nog steeds geen huurtoeslag kunnen krijgen vanwege de contractvorm.

Maar dat ziet de minister niet zitten. Wat zij wél gaat doen is samen met de sector verkennen of de tijdelijke contracten die sinds 2016 wettelijk mogelijk zijn ook ingezet kunnen worden bij proefwonen. Verder denkt Ollongren aan opname in het Burgerlijk Wetboek van een nieuw ‘doelgroepcontract’ waarmee huurders gewoon toeslag kunnen krijgen.

Wat vindt de Woonbond?
Hans Weevers, beleidsmedewerker bij de Woonbond reageert: “Huurtoeslag is het middel bij uitstek om wonen betaalbaar te maken of te houden.  Dus ongeacht waar je woont, hoe je woont of welk soort huurcontract je hebt, vindt de Woonbond dat huurtoeslag moet worden ingezet om de huur betaalbaar te maken, ook voor mensen die begeleid of beschermd wonen. Het is aan het Rijk om dit mogelijk te maken.”

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: