Verduurzamen huursector kan als de politieke wil er is

Urgenda en 170 corporaties deden vandaag een oproep aan het kabinet. Geen heffing, maar energiebesparing en verduurzaming.

Urgenda wil laten zien dat CO2-reductie wel kan, als de politieke wil er maar is.

Niet belasten maar investeren

Samen met 170 corporaties roepen ze het kabinet daarom op de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, te schrappen. Zo kunnen corporaties echt investeren in energiebesparing, zonder dat dit tot onbetaalbare huurprijzen leidt. De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak dat dit tijdelijk was, is het kabinet echter vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. 

Betaalbare woonlasten

De Woonbond draagt het initiatief een warm hart toe. Beleidsmedewerker Energie Bastiaan van Perlo: ‘Wij steunen klimaatregelen als dat gepaard gaat met betaalbare woonlasten voor huurders.’  Een eventueel Klimaatakkoord kan ook alleen op steun rekenen van de Woonbond als het mes gaat in de verhuurderheffing, zodat corporaties kunnen investeren zonder de huurprijzen hierbij fors te verhogen. Van Perlo: ‘De woonlasten zijn voor huurders vaak al te hoog. Verduurzaming in de huursector lukt alleen als daar oog voor is. Bij klimaatbeleid met draagvlak moeten we altijd kijken naar een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.’

De Woonbond is medeorganisator van de Eerlijke Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart, een demonstratie voor eerlijk én effectief klimaatbeleid.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: