Veilingsites voor opbieden huurwoning

12 oktober 2021

De laatste jaren komen bij de Woonbond signalen binnen over het overbieden op huurwoningen. De huurwoning gaat naar de woningzoeker die de hoogste huurprijs biedt. Nu is er zelfs een veilingsite voor huurwoningen. Rebid.nl

De Woonbond vindt dit een slechte ontwikkeling. Het opbieden heeft een prijsopdrijvend effect. Het is een manier voor verhuurders om het onderste uit de kan te halen.

Prijsopdrijving

Volgens de Woonbond laat deze ontwikkeling zien dat het echt nodig is om paal en perk te stellen aan de huurprijzen in de vrije sector. In Nederland hebben we een puntenstelsel waarmee de kwaliteit van de woning tot een maximale huurprijs leidt. Nu mag een verhuurder, zo gauw een woning boven de liberalisatiegrens (752 euro in 2021) verhuurd kan worden, vragen wat hij wil. Dat laat ruimte voor dit soort prijsopdrijvende effecten zoals huurprijsveilingen. 

Verhuren per opbod verbieden

Daarnaast kunnen gemeenten in de toekomst ook iets doen tegen dit soort praktijen. Met de Wet goed verhuurderschap kunnen gemeenten regels opstellen waar verhuurders zich aan moeten houden. Anders kunnen ze boetes krijgen. Wat de Woonbond betreft zou het niet verhuren per opbod één van die regels moeten zijn. De wet moet volgens de Woonbond dan ook zo snel mogelijk worden aangenomen.