Veel mensen met een beperking ontevreden over woonsituatie

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland.

De lagere score komt onder meer omdat velen niet zelf hun woonsituatie hebben kunnen kiezen. Dat is gebeurd door de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid. Volgens het VN-verdrag Handicap – dat sinds 2016 in Nederland van kracht is –hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen, en ook waar en met wie ze willen wonen. Uit de meldactie blijkt dat dit nog lang niet voor iedereen geldt: 16% heeft niet zelf kunnen kiezen.  Van de bewoners in zorginstellingen is dat zelfs 62%.

Minder tevreden

Ruim een derde (34%) van degenen die niet zelf hebben gekozen, is ontevreden over de woning. Bij de mensen die wel hebben kunnen kiezen, is dat rond de 10%. Mensen met een beperking geven hun woonsituatie gemiddeld een 7,1. Voor mensen zonder beperking is dat volgens het CBS een 8.

Ruim  kwart wil verhuizen

Mensen met een beperking willen dan ook vaker dan gemiddeld verhuizen. Bij 28% van de mensen die willen verhuizen, is de beperking de reden van de verhuiswens. Het beperkte aanbod van geschikte woningen, de hoge kosten en de zware belasting van het verhuizen zelf, zijn belangrijke redenen waarom men nog niet is verhuisd.

Keuzevrijheid meer respecteren

De belangrijkste aanbeveling uit het rapport is dat de keuzevrijheid van mensen met een beperking meer moet worden gerespecteerd. Zo zouden ook instellingen hun bewoners inspraak moeten geven in waar en met wie zij willen wonen. Verder wordt gepleit voor uitbreiding van het aanbod van geschikte woningen en woonvormen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: