Van Gijzel pleit voor regulering vrije sector

29 januari presenteerde Rob van Gijzel het rapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur.

Het kabinet vindt dat er een tekort is aan zogenoemde ‘middenhuur’. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs tussen de € 710,69 en € 1.000,- . Van Gijzel onderzocht met tal van organisaties de mogelijkheden tot het vergroten van dit aanbod.

Reguleren huurprijzen
Van Gijzel stelt voor om het mogelijk te maken woningen die in de vrije sector worden verhuurd tijdelijk onder het puntenstelsel te laten vallen, waarmee een maximale huurprijs geldt voor deze woningen. Hier kunnen lokale afspraken over worden gemaakt. Volgens de Woonbond is het beter om dit landelijk te regelen, zodat huurders weten waar ze aan toe zijn. Nu geldt alleen voor sociale huurwoningen een maximale huurprijs. Huurders in de vrije sector hebben dus geen bescherming tegen enorme huurprijzen.

Corporaties in beeld
Ook wil Van Gijzel het makkelijker maken voor corporaties om duurdere woningen te bouwen. Daarnaast wil hij dat het voor gemeenten makkelijker wordt om regels op te stellen voor woningen die ‘schaars’ zijn. Gemeenten kunnen dan beleid maken om deze schaarse huurwoningen te behouden en toe te wijzen aan specifieke doelgroepen.

Betere consumentenbescherming
Van Gijzel wil dat huurders met geliberaliseerde contracten bij geschillen met hun verhuurders toegang krijgen tot de Huurcommissie. Nu kunnen alleen sociale huurders daar terecht om geschillen over onderhoud en te hoge servicekosten voor te leggen. In het voorstel van Van Gijzel zijn verhuurders in de vrije sector niet gebonden aan de uitspraken van de Huurcommissie. De Woonbond vindt het logischer deze uitspraken wel bindend te laten zijn, net als in de sociale sector.

Middenhuur te duur voor middeninkomens
De ‘middenhuur’ wordt onterecht vaak gepresenteerd als oplossing voor middeninkomens. Vanwege de inkomensgrens voor sociale huur bij corporaties kunnen huurders met een inkomen boven de € 40.349,- hier niet terecht. Maar voor een groot deel van deze inkomens is een woning boven de sociale huurgrens helemaal niet te betalen. Het ‘gebrek’ aan huurwoningen onder de € 1.000,- komt dus vooral doordat mensen uit de sociale sector worden geduwd. De Woonbond pleit dan ook voor een brede sociale sector waar ook middeninkomens terecht kunnen. Daarnaast is het goed de torenhoge huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen en de consumentenbescherming voor deze huurders te verbeteren.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com