Vacature functie secretaris bij bestuur HP6 (Huurdersvereniging Poort6)

In het bestuur van HP6 (Huurdersvereniging Poort6) ontstaat een vacature voor de functie van secretaris m/v

Wat wordt er van de secretaris verwacht/gevraagd?

  • De secretaris is belast met het bijeenroepen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering (ALV) en is verantwoordelijk voor het maken van de verslagen van de bestuursvergaderingen;
  • De secretaris verzorgt het jaarverslag met uitzondering van het financieel gedeelte;
  • De secretaris onderhoudt de correspondentie van HP6. De secretaris draagt zorg voor de ingekomen post en verzendt brieven namens het bestuur van HP6;
  • In lijn met de Wet AVG is de secretaris verantwoordelijk voor het bijhouden van het adressenbestand van de leden en van de organisaties die van belang zijn voor HP6;
  • De secretaris draagt zorg voor de archivering van de ingekomen- en uitgaande post en andere belangrijke stukken voor HP6. Daarbij let de secretaris ook op de wettelijke bewaartermijnen van het archief.

Van kandidaten voor deze functie van secretaris wordt kennis van zaken (ook op ICT – terrein) zeer op prijs gesteld en tevens dienen kandidaten voor deze functie van secretaris huurder te zijn bij corporatie Poort6 in Gorinchem.

Als u in deze functie van secretaris geïnteresseerd bent, verzoekt het bestuur u om contact op te nemen met de voorzitter van HP6 – Harry Vendel, telefoon 0183 – 69 09 48 – en nodigt het bestuur van HP6 u graag uit voor een sollicitatiegesprek.