Utrecht wint prijs voor groenste prestatieafspraken

De gemeente Utrecht heeft de ‘Stookjerijk-Trofee 2017’ gewonnen, een jaarlijkse stimuleringsprijs voor gemeenten die goed bezig zijn met energiebesparing in huurwoningen.

Utrecht won de prijs vanwege de ‘prestatieafspraken’ die deze gemeente gemaakt heeft. Die zijn volgens de jury groener dan in andere gemeenten en daarmee een inspirerend voorbeeld voor anderen. In prestatieafspraken leggen gemeenten, woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) samen vast wat er, in een afgesproken periode, wordt gedaan om lokale volkshuisvestelijke doelen te bereiken. Daar horen ook doelen bij om woningen energiezuiniger te maken.

Grote gemeenten vergeleken
De jury van de Stookjerijk-Trofee heeft prestatieafspraken die in zesendertig grote gemeenten gemaakt zijn met elkaar vergeleken. Daarbij werd gekeken naar de volgende punten:

Wat doet de gemeente nu en in de toekomst om energie te besparen?
Hoe worden huurders betrokken bij de plannen voor energiebesparing?
Hoe wordt de voortgang en de resultaten gevolgd?
Investeren in klimaatneutraal wonen

De gemeente Utrecht scoorde hoog omdat zij woningcorporaties goed uitdagen om te investeren in ‘klimaatneutraal’ wonen. Klimaatneutraal wil zeggen dat voor het wonen in een huis niet meer energie nodig is dan het huis zelf opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. De gemeente vroeg corporaties bijvoorbeeld om door te rekenen wat er financieel en uitvoeringstechnisch nodig is om alle huurwoningen al in 2030 klimaatneutraal te hebben.

Norm voor zonnedaken
In Utrecht is ook een norm vastgesteld voor het aantal zonnedaken in de hele stad. In 2020 moet 10% van de daken, óók die van huurwoningen, voorzien zijn van zonnepanelen. Dat percentage ligt nu nog landelijk gezien op 2% van de huurwoningen. Tot slot heeft gemeente goede afspraken gemaakt over monitoring van de voortgang. Daarover wordt regelmatig gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Over Stook je Rijk
Het project Stook je Rijk, met de bijbehorende trofee, is in het leven geroepen door de landelijke Natuur- en Milieufederaties. De Woonbond is een van de partners in dit project. Jaap van Leeuwen, energieconsulent bij de Woonbond en Maarten Visschers van de Gelderse Natuur en Milieufederatie lichtten het oordeel van de jury toe. De tweede prijs van de Stookjerijk-Trofee 2017 is gewonnen door de gemeente Arnhem, de derde prijs door de gemeente Lelystad.

Bron: woonbond.nl