Uitstel huurverhoging

28 april 2020

Normaal gesproken ontvangen alle huurders van Poort6 vóór 1 mei een brief met daarin een voorstel voor de huuraanpassing. Vanwege de coronacrisis heeft Poort6 in overleg met Huurdersvereniging HP6 besloten om de huuraanpassing voor vrijwel alle huurders een maand uit te stellen.

Uitstel huuraanpassing
Het uitstellen van de huuraanpassing geldt voor de sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en garages. De huurders van woningen waarvoor Poort6 alleen het beheer verzorgt, ontvangen vóór 1 mei wel een voorstel voor de huuraanpassing. Ditzelfde geldt voor zorgpartijen. Alle huurders van Poort6 worden hier deze week over geïnformeerd.

Samen kijken naar oplossingen
Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6: “We worden allemaal geraakt door deze crisis, maar hoe deze op individueel niveau voor onze huurders uitpakt, weten we natuurlijk niet. Daarom roepen we mensen die in hun portemonnee worden geraakt door de coronacrisis op om zich vooral snel bij ons te melden. Samen kunnen we kijken naar oplossingen.”

Maatwerk in de vorm van huurverlaging of huurbevriezing
“Betaalbaarheid staat bij ons altijd hoog op de agenda, maar dit jaar wilden we daar extra aandacht aan geven. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de gezinssamenstelling en de huurprijs, zijn er namelijk mogelijkheden voor het aanvragen van huurverlaging of huurbevriezing. Door de coronacrisis is dit maatwerk extra belangrijk geworden.”

Geen huisuitzettingen
Wie door deze coronacrisis de huur echt niet meer kan betalen en daarover contact met Poort6 heeft gehad, hoeft niet bang te zijn om zijn of haar huis kwijt te raken. Huisuitzettingen worden door Poort6 nu niet gedaan, tenzij er sprake is van extreme overlast of criminele activiteiten. Dan is een huisuitzetting – ook in deze coronacrisis- nog steeds mogelijk.

Inflatievolgend huurverhogingsbeleid
Het uitstel betekent dat vrijwel alle huurders van Poort6 dit jaar vóór 1 juni een voorstel voor de huuraanpassing ontvangen die op 1 augustus ingaat. Dit voorstel wordt gebaseerd op het gematigde huurverhogingsbeleid dat in nauw overleg met Huurdersvereniging HP6 en de gemeente tot stand is gekomen. Dit huurverhogingsbeleid gaat uit van gemiddeld inflatievolgend. De inflatie was vorig jaar 2,6%. Inflatiecorrectie heeft Poort6 nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Poort6 hanteert geen inkomensafhankelijk huurverhogingsbeleid.

Kijk voor aanvullende informatie ook op https://www.poort6.nl/ik-huur/huurverhoging-2020.

Bron: Poort6