Uitstel ALV in verband met Corona

Beste bestuursleden van onze Bewonerscommissies

Middels deze brief wil het bestuur van HP6 zich tot jullie richten

Wij hopen allereerst van harte dat het goed met jullie gaat.

In deze corona-tijd is het voor eenieder lastig tot moeilijk om te doen wat hij / zij graag wil doen.
Maar het is voor u en voor ons belangrijk dat we de maatregelen in het kader van de corona-perikelen blijven naleven en dat gaat met diverse gevolgen gepaard.

Als er vergaderd wordt, gebeurt dat via MS. Teams of een ander programma. Dat is beslist niet
altijd gemakkelijk en vraagt als deelnemer aan zo’n vergadering best veel van je.

Onlangs kregen we van Poort6 het bericht dat het bijwonen van diverse vergaderingen bij de Bewonerscommissies door HP6 er voorlopig nog niet in zit en dat betreuren we zeer.

Ook al wordt door de landelijke overheid aan ons verteld dat er bij deze corona pandemie licht aan de horizon gloort, zit het bij elkaar komen er op dit moment nog niet in.

Dit heeft ook gevolgen voor het houden van de Algemene Jaarvergadering van HP6
Die vergadering werd eerder in de maand mei gehouden maar dat is nu beslist geen optie.
Wij hopen van harte dat u dit begrijpt

Wanneer het wel verantwoord is, zullen wij deze jaarvergadering op een later tijdstip zeker gaan houden.

Wij wensen u als bestuursleden van de Bewonerscommissies veel succes toe bij uw werk.
Doe het op een verantwoorde manier.

Hartelijke groet, namens het bestuur van HP6

Harry Vendel, voorzitter HP