Uit nood naar woning op vakantiepark

Ongeveer 55 duizend mensen wonen permanent op een vakantiepark. Dat schrijft minister Ollongren na een onderzoek naar permanente bewoning op Veluwse parken.

De permanente bewoners van vakantieparken vormen een diverse groep, zo blijkt uit een verkennend onderzoek van het kennisinstituut Platform31. Dit kennisinstituut bracht samen met elf gemeenten de permanente bewoning op Veluwse parken in kaart.

55 duizend bewoners
Op de Veluwse parken wonen tussen de 6 en 9 duizend mensen. In een brief aan de Tweede Kamer schat Ollongren dat het voor heel Nederland om 55 duizend parkbewoners gaat.  Deels mensen die daar bewust voor kiezen omdat dit beter bij hun levensstijl past, maar ook spoedzoekers, die bijvoorbeeld na scheiding onderdak nodig hebben. Arbeidsmigranten. Kwetsbare mensen met persoonlijke problemen. En daarnaast mensen die ‘onder de radar’ willen blijven omdat ze in de criminaliteit actief zijn.

Onderliggende ontwikkelingen
Wonen op een park is “over het algemeen een individuele keuze die wordt aangewakkerd door onderliggende ontwikkelingen”,  concluderen de onderzoekers van Platform 31.  De onderliggende ontwikkelingen:  gebrek aan reguliere huurwoningen, veranderingen in het sociaal domein, ouderen die langer thuis wonen en de flexibele economie die tot een toename van arbeidsmigranten en zzp’ers leidt.

Lange wachtlijsten voor huurwoning
Op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond komen vooral meldingen binnen van mensen die noodgedwongen op parken huren. Zij benadrukken dat ze daar terecht zijn gekomen omdat er elders geen betaalbare woonruimte is.

“Ik sta al 11 jaar ingeschreven voor een huurwoning”, schrijft Anne. “Ik trek in afwachting van vakantiewoning naar vakantiewoning. Dat heeft onderhand al mijn spaarcentjes gekost.”

Geen huurtoeslag, maar ook geen woning
Het afschaffen van huurtoeslag heeft impact gehad op het leven in de parken.  Ook dat blijkt uit recente meldingen. Moon schrijft: “Opeens is het woonpark waar ik en mijn moeder wonen bestempelt tot recreatiepark, terwijl er in de verste verte geen recreatie te vinden is hier. Ze krijgt dus geen huursubsidie, terwijl ze nergens anders terecht kan.”

Actie-agenda
Door stapeling van problemen is er op een deel van de parken veel mis. Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan een plan om die problemen aan te pakken. Vorige week was er een ‘Vakantieparkentop’,  waar een actie-agenda gepresenteerd werd.  Kern daarvan:  de verschillende groepen parkbewoners behoeven ieder een eigen aanpak.

Woonbond:  meer betaalbare huurwoningen
De Woonbond vindt het vooral belangrijk dat het gebrek aan betaalbare huurwoningen wordt aangepakt. Als je permanente bewoning gaat verbieden en de huurtoeslag afschaft moet er wel een goed alternatief zijn voor de mensen die daar huren. Zorg voor méér betaalbare sociale huur. Dat helpt ook om nieuwe problemen te voorkomen. Want hoe meer woningen er beschikbaar en betaalbaar zijn, hoe minder mensen uit nood in een vakantiepark hoeven huren.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: