Te weinig ‘harde’ bouwplannen in drie provincies

In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn er te weinig ‘harde’ bouwplannen om de komende acht jaar in de groeiende woningbehoefte te kunnen voorzien. Daardoor kan het woningtekort oplopen.
Dit blijkt uit een inventarisatie naar de plancapaciteit door ABF-research in opdracht van het ministerie van BZK.

Capaciteitsgebrek
ABF verwacht dat tot en met volgend jaar de uitbreiding van de woningvoorraad de vraag niet kan bijbenen, met name in gespannen woningmarktgebieden. Dat komt onder meer door capaciteitsgebrek bij gemeenten en in de bouwsector.

Genoeg ‘zachte’ plannen
Op iets langere termijn, tot en met 2025, zijn er in de meeste gemeenten op zich genoeg ‘zachte’ plannen voor de groeiende woningvraag. Landelijk is er naar schatting behoefte aan 575.500 woningen, terwijl de ‘zachte’ plancapaciteit 690.900 bedraagt. Maar de ervaring leert dat van de zachte plannen gemiddeld 30 procent sneuvelt. Daardoor dreigt er in drie regio’s alsnog een tekort. ‘Omzetting van zachte in harde plannen is hier het parool’, aldus het ABF.

Grote regionale verschillen
Regionaal zijn er grote verschillen in woningbehoefte en plancapaciteit. Het kleinst is de woningbehoefte in Zeeland (6800) en het grootst in de Metropoolregio Amsterdam (131.400). Opvallend is volgens ABF dat de ‘zachte’ plancapaciteit in de regio met 180.600 op zich groot genoeg is voor de vraag, maar dat een groot deel daarvan zich in Flevoland bevindt, ook onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

Geen uniforme werkwijze

Het ABF zet wel een paar kanttekeningen bij de cijfers. De provincies hebben geen uniforme werkwijze, zodat de onderzoekers veel bewerkingen moesten maken om tot een zo uniform mogelijk landelijk overzicht te komen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: