Symposium voor huurders en toezichthouders

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Woonbond willen graag weten hoe huurdersorganisaties en toezichthouders het onderlinge contact ervaren.

Voor bestuursleden van huurdersorganisaties en voor toezichthouders bij woningcorporaties staat een digitale enquête klaar. De resultaten van die enquête worden dinsdag 28 november gepresenteerd op een symposium dat Woonbond en VTW samen organiseren.

Symposium ‘De verbinding verbeterd’
Met de komst van de Woningwet 2015 kregen huurdersorganisaties meer invloed op het volkshuisvestelijk beleid van woningcorporaties én op het toezicht daarop door de Raad van Commissarissen. Heeft de Woningwet bijgedragen aan een betere verbinding tussen huurders en toezichthouders? Dit en meer wordt besproken op het symposium ‘De verbinding verbeterd’.

Aanmelden symposium
U kunt nog aanmelden voor het symposium. Bestuursleden van huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond nemen gratis deel. Kunt u niet deelnemen, maar wilt u wel uw mening geven over het contact tussen uw huurdersorganisatie en de Raad van Commissarissen van uw woningcorporatie? Vul dan uiterlijk 22 november de enquête in.

Bron: woonbond.nl