Symposium huurders in bevingsgebied

De Woonbond en het Huurdersplatform Aardbevingsgebied Groningen (HPAG) organiseerden 16 februari een symposium voor huurders in het aardbevingsgebied.

Op dit sympoium werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de Woonbond en zeven lokale huurdersorganisaties getekend. Gezamenlijk gaan zij huurders informeren over en ondersteunen bij een gang naar de rechter om immateriële schade.

Huurders vergeten groep
Bij het afhandelen van schade ligt de nadruk op ontroerend goed en dus op eigenaren. Huurders zijn een vergeten groep in het aardbevingsgebied. Er zijn heel veel huurders die last hebben van angsten en gevoelens van onveiligheid. Bovendien krijgen zij te maken met allerlei toestanden bij versterking van hun woningen: ze moeten tijdelijk ergens anders wonen, krijgen aannemers en schade-experts over de vloer. “Hun woongenot wordt ernstig geschaad. Er zijn veel huurders wiens leven wordt beheerst door de bevingen en dat moet worden gecompenseerd”, aldus Ronald Paping van De Woonbond.

Juridische steun
In het bevingsgebied staan naar schatting 30.000 huurwoningen. De huurdersorganisaties die nu al bij het initiatief van de Woonbond zijn aangesloten vertegenwoordigen ruim 14.000 woningen met ruim 30.000 bewoners. De rechter bepaalde bij vonnis van 1 maart 2017 dat inwoners van het bevingsgebied waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en die last hebben van zorgen, angsten en gevoelens van onveiligheid recht hebben op smartengeld. De komende periode wordt huurders via lokale bijeenkomsten verteld hoe het juridisch in elkaar steekt en hoe ze hun claim kunnen indienen. Er komt ook een speciaal telefonisch steunpunt voor huurders met vragen rondom deze compensatie. Omdat de immateriële schades zijn uitgesloten van het schadeprotocol, moet elke inwoner van het gebied zelf een claim bij de NAM indienen. De Woonbond heeft De Haan Advocaten & Notarissen bereid gevonden deze claims voor de huurders te begeleiden. De Haan was eerder succesvol in de claim rondom de waardedaling van onroerend goed door aardbevingen en was ook de partij die bij de rechter de compensatie afdwong rondom de immateriële schade door aardbevingen. De rechter oordeelde op 1 maart 2017 dat de NAM deze compensatie moet betalen.

Versterking
Naast de juridische steun werd er tijdens het symposium ingegaan op het versterken van de rol van huurdersparticipatie bij de versterkingsoperatie. De komende jaren moeten veel huurwoningen worden gerenoveerd en verstevigd.

Bron: woonbond.nl

Foto: pixabay.com