Symposium de Woningmarkt op de rit

Hoge huurprijzen, lange wachtlijsten, middeninkomens die tussen wal en schip vallen omdat de sociale huursector voor ze is afgesloten en de commerciële huursector onbetaalbaar is, jongeren die nergens terecht kunnen en senioren waar geen geschikte woning voor is om naar door te stromen. De woningmarkt piept en kraakt.

Op donderdag 23 mei organiseert de Woonbond een landelijk symposium in het Spoorwegmuseum in Utrecht over de noodzaak voor een radicaal ander volkshuisvestingsbeleid. Samen met hun achterban en belanghebbende maatschappelijke organisaties werkt de Woonbond aan een nieuw Plan voor de Volkshuisvesting.

Plan voor de volkshuisvesting

Dat plan bevat een samenhangende visie op de problemen die zich voordoen op de woningmarkt en oplossingen die deze problemen bij de wortel aanpakken. Tijdens het symposium gaat men in gesprek over de belangrijkste vraagstukken met als doel input verzamelen voor het definitieve plan, dat eind 2019 zal worden vastgesteld.

Aanmelden

Onder andere stadsgeograaf Cody Hochstenbach, Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken), Nibud-directeur Arjan Vliegenthart, Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven) en voorzitter van CNV Jong Semih Eski zullen aanwezig zijn. Dit symposium is bedoeld voor bestuursleden van huurdersorganisaties en voor managers en directeuren van verhuurders in de sociale en commerciële sector, voor wethouders wonen en voor beroepskrachten van belanghebbende maatschappelijke organisaties. Meepraten? meld je direct aan!

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: